webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 02 | 2004 - 10:49 - reactions: 0)
Pistol Grip - Another Round (by Cardinal)
(BYO)

Zkoušel jsem pøemýšlet zpìt do minulosti, kdy jsem slyšel streetpunkovou kapelu, která se mi opravdu nelíbila. Moje myšlenky byly prázdné. Vìtšina kapel tohoto žánru je pøi nejmenším slušná. Ne všechny jsou tak uchvacující jako The Explosion, Ann Beretta nebo moji oblíbenci Rancid a Blind Pigs. Ale poøád je tu spousta tìch, které jsou dost dobré. Na mysl pøicházejí Jersey a Voice Of A Generation. Právì Pistol Grip taktak získávají status „dost dobré“. Není žádná pochybnost o tom, že znìjí technicky. Another Round obsahuje spoustu energických streetpunkových spoleènì zpívaných hymnù, jejichž zvuk se hodí do domu labelových kolegù jako Sixer a One Man Army, a mohou si rovnìž chlubnì vykraèovat ve spoleènosti Dropkick Murphys.
I když jsem dojde-li na streetpunk hodnì v pohodì a výše uvedený popis, jenž jsem právì podal, jsem mohl mít sfouknutý za okamžik, se Pistol Grip v mém osobním playlistu pravdìpodobnì tak èasto neobjeví. Problémem jsou vokály, pøíliš nudné a suché na to, aby Another Round pozvedly nad své kolegy. Nechci jít tak daleko, abych øekl, že frontman Pistol Grip Stax postrádá nadšení, ale chci øíct, že jeho nadšení není na této nahrávce moc dobøe odhaleno. Neváhal bych jít se podívat na Pistol Grip živì, jenom doufám, že nejsou headlineøi.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd