webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 03 | 2004 - 10:28 - reactions: 0)
Descendents - ´Merican EP (by Cardinal)
(Fat Wreck)

Znáte-li mne, není tajemstvím, že Descendents miluji. Je mi jedno, nazýváte-li je popinou nebo zženštilými hochy, ponìvadž oni dìlají opravdu písnièky jen o dívkách. Jsem jedním z lidí, kteøí by se ctí mohli jmenovat Mila jedním ze svých nejoblíbenìjších zpìvákù všech dob. ‘Merican EP je hodnì dobré. Pokud máte Descendents rádi, tuhle nahrávku si sežeòte.
Nejvìtším pøekvapením je pomalá, tempo mìnící skrytá pátá skladba. Nevím jak je pojmenována, ale je to pomalá, lamentující melodie o ztraceném vztahu. Milùv hlas v pomalejším kusu obvykle tak dobøe nefunguje, ale tahle písnièka je hodnì bezva, pøenesete-li se pøes skuteènost, že je tak zatracenì smutná. Pokud se nìkdy dostanete do deprimující nálady, nepouštìjte si ji … ponìvadž to všechno jistì zhorší.
Tak jo. Pøedevším, tahle vìc je dráždidlo pro dlouhohrající desku vycházející za pár mìsícù, ale hlavní vìcí je, že máte-li rádi Descendents a dobøe se v jejich hudbì vyznáte, budete mít patrnì tuhle vìc hodnì rádi. Pokud ne, bylo by lepší zaèít s Everything Sucks èi Milo Goes To College. Nicménì mnì se líbí všechno.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd