webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 03 | 2004 - 19:11 - reactions: 0) Jirzophone
CEX - ´Maryland Mansions´
JADE TREE

Na všechny ty, kteøí už pochopili strategii a plány labelu Jade Tree, èeká rázná odpovìï se zdviženým prostøedníkem v podobì tohoto alba. Moc lidí za jednoslabièným názvem Cex nehledej, vlastnì podobnì jako s Pedro The Lion, je to one man show, tentokrát v podání dvacetiletého Rjyana Kidwella. A ten se s tím opravdu vùbec nemazlí, takže na své by si mohli pøijít fanoušci hip hopu, synthpopu, ema, elecktro-noisu èi pøátelé akustických kytar, ehmm vlastnì ani jeden z ortodoxních fandù z výše jmenovaných stylù si to své opravdové blaho úplnì neprožije, protože zde není pøipravená ryzí dávka, nýbrž jakýsi cákli mix všeho. No jak vlastnì naznaèuje hned úvodní song, tak tedy dobøe chceš-li oznaèení otvírák nás zavede do dob kdy tady kraloval Nine Inch Nails svojí neotøelou a možná i novátorskou výbušnou elektrohudbou, která v podání CEX nezapomnìla pøibrat zbustrovanou basu, kterou tak šikovnì svého èasu ovládal Václavek v Dunaji. Následující vál nás pøesune však razantnì úplnì nìkam jinam, frázování, rýmy a po?ouchlé texty a snad by tomu slušelo i oznaèení hip hop, s náladou kterou pøed léty do nás rval MC 900 FT JESUS. Šmik konec a display ukazuje tøetí vál a tím pádem zase nìco nového. Akustická kytara, ležérní zpìv a do toho velmi støídmé beaty z drum-mašinky doprovázené synth pazvuky tváøící se jako šmouhy na èerstvì vymalované zdi … a takhle by se dalo pokraèovat celkem osmkrát, protože toto èíslo udává i poèet skladeb. Ne, zaøazovat se nedá, je to prostì Cex muzika. V bookletu nenajdeš žádný texty ani poselství, ale vybafne na tebe jeden rukou naèmáranej vzkaz od Rjyana „before I die i´m going to make: A RECORD“.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd