webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 03 | 2004 - 19:45 - reactions: 0) Bena
WHO'S MY SAVIOUR/IDIOT SAVANT – Split LP
(Samuel records/Korek/W.I.F.A.G.E.N.A. records)

Ty tam jsou pohodové punkrockové a emo lapaèe na koèièky ze zdrojù píseckého labelu (tentokrát tandemu). Dobra a lásky už bylo víc než dosti, což se musí zákonitì nìkde projevit. Teï pøichází ke slovu zlo! No jo, už to vidím. Hned z kraje mi prolítává lidská hlava pøed ksichtem... Žádná prdel! Who‘s My Saviour rozhodnì z tohohle svìta odvázaný nejsou, což snad dojde každýmu i bez pøekladu nìmecký lyriky. Je jasný že tahle ètyøèlenná parta svýho zachránce nenajde. Zato se našla v pìknì temný klepaèce s brémským mõrseromurmurem.
Idiot Savant na svuj dílec nacpali o nìco míò songù, èímž pádem zbylo víc místa pro poctivý hnìv. V jejich pøípadì bych se spíš pøiklánìl ke kapelám jako Carol, takže vlastì stejná liga, stejný høištì. Psycho jeèák vás dostateènì vynervuje, což se snaží kompenzovat druhej vokál typu huhlák. Mám-li ohodnotit dle mého gusta, tohle mì baví o dost víc, neb rozmanitostí toliko šetøeno nebylo.
Z toho je teda závìrem víc než jasný, že tahle deska je pro silnìjší povahy bez víry v cokoliv, nebo? ani cover desky moc nadìjí neskýtá. Nejveselejší je proto barva týhle pocákaný placky. Jestli jste srabi a povolí vám nervy, zavìšením na zeï se vám do duší opìt vrátí kýžený mír a pohoda.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd