webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(03 | 03 | 2004 - 08:27 - reactions: 0)
Some Other Place - To Be Continued
(Free Dimension Records)

Dobrej èaj, tma, svíèky, pøítelkynì, nebo i samota a postupné vplouvání nìkam a nechat se unášet. Takhle zní jeden z mých receptù, jak si plnì vychutnat a nechat se kolébat ryze ambientní a instrumentální muzikou na debutu táborské kapely Some Other Place.
Muziku, kterou Some Other Place produkují patøí, podle mne, do kategorie tìch, které si buï oblíbíte, nebo v ní prostì zalíbení nenaleznete.
Hudba na desce si takøíkajíc plyne a pohupuje se jako by ve svém vlastním svìtì. A na rozdíl od nejrùznìjších drsných a noise spolkù tady kapela maximálního prožitku dosahuje úplnì opaènou recepturou. Tichostí a jakousi posloupností! Vím, že to možná zní divnì. Some Other Place ale takhle své klasické nástrojové obsazení, tedy kytara, basa, bicí plus klávesy, samplíky a zvouèky navrch, skuteènì používají, takže pøi poslechu si vás jako by omotávaly jemné nitky, a pokud se spojení podaøí, zjistíte, že v tom najednou prostì jedete a jste tam.
Co psát víc? Moc už mne toho v pøípadì celkem tøinácti skladbové kolekce nazvané To Be Continued nenapadá. Necháte se unášet? Ne? Nic se nedìje. Mnì se to párkrát povedlo a bylo to fajn. Snad jen ještì závìreèné varování. Pøíliš bych tuhle desku nedoporuèoval poslouchat v depresích :-).
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd