webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 03 | 2004 - 15:16 - reactions: 0) Jirzophone
Desky z Drugs kill your mind distribuce (by Ondra)
TEAR IT UP “Taking you down with me” LP/CD/kazeta ( Havoc records )
Pøedem bych chtìl zmínit, že kazetová verze tohoto CD se bìhem velmi krátké doby objeví pod znaèkou DKYM. Bube to vlastnì taková naše DRUGS KILL rozluèka s touhle výbornou kapelou z New Jersey, ze které jsme mìli a poøád máme opravdovou radost. Bohužel se kapela už rozpadla a s ní odešlo i kousek našeho srdce. V kapele se ( za jejich pomìrnì krátkou dobu existence ) sešli lidi z legendárních Dead nation ( kteøí se v roce 2000 rozpodají a poté se ujímají žezla rychlých agresivních fast hardcore pissed off kapel v New Jersey právì Tear it up ), potom sice Paul odešel do Cut the shit ( ti budou hrát teïkom nìjaký koncerty v Evropì ), ale místo nìho kluci draftovali Johna z bratrských Down in Flames. Hudebnì jsou TIU opìt hodnì ovlivnìní ranným ´80´ hardcorem kapel jako Black Flag nebo SSD. Tahle CD/tape verze obsahuje 24 songù z toho je 7 nových songù a jako bonus nìco ze splitu s Down in Flames a live songy z Marylandu. Na zavìr snad jen, že MY NIKDY NEZAPOMENEME a setkáme se v PEKLE !!! Lidi z Tear it up / Down in Flames pokraèují v dalším nové seskupení The Rites ( maj venku debut “Your last Rites” 7” na Deadalive a mìli by taky odehrát nìjaký koncerty v Europì spoleènì s Cut the Shit )

SUNPOWER "Total control" 7“EP ( Still Holding On )
Už šestej titul na tomto výborným belgickým labelu. Po hodnì povedeným singlu Pointing Finger "Reason, not rules !" ( taky máme v ditribuci ), splitu 7"EP Time X / Bloodpact nebo CD kompilaci "THIS IS OUR TIME" ( s Cinder / Day of the Dead / On X Alert / Odyssey / .. ) a dalších, je tu teprve druhej 7" tìchto belgickejch šílencù. Musím taky dodat, že debutní demo EP si kluci vydali z vlastní kapse a to mì vždycky inspiruje ( hodnì kapel se snaží pøesunou finanèní stránku vìci na nìjakej label - ale pøistup SUNPOWER k debutní nahrávce mì hodnì napovìdìl o celkové filozofii kapely ). Deska má celkem zajímavej vnitøák ve stylu klasických punk lepených designù. A tím se mì potvrdilo i starý známý pravidlo, že "když se to prostì umí jde to i bez komplu". Hodnì to sedí do celkovýho designu desky. No a hudebnì se tìž na osm zbrusu nových songù pissed-off thrash hardcore/punk bandièky - klasika ranný 80-tý léta. Snad ti trochu napoví mix kapel jako Minor Threat a Circle Jerks. Deska vyšla v celkovým nákladu asi 450 kusù a z toho 50 kusù se speciálním obalem od Lucase Corteho ( z thrashcore kapely Knee Deep in shit ). Bohužel pro nás se tìch 50 kusù prodalo hnedka na release party. Další nová a ještì pomìrnì neznámá kapela, která si urèitì zaslouží naši pozornost.

AT LAST WORDS 7“EP ( Havoc records )
Felix mì osobnì zase udìlal radost a vydal další novou a tudíž neznámou kapelu ! AT LAST WORDS jsou skuteènì výborní a proto je taky Felix pozval už na svùj pátý sabat THRASH FEST do Minneapolisu. Jinak jen tak pro informaci s nimi zahrajou - VITAMIN X / WOLFBRIGADE / CAUSTIC CHRIST / FROM ASHES RISE / RAMBO /
SPITTING TEETH / DAMAGE DEPOSIT a další …… Øíká vám nìco TWIN CITIES HARDCORE ( jestli ne, tak si vzpomeòte na split 7“EP kapel HOLDING ON / THE REAL ENEMY – podle mejch informací sou už obì tyhle kapely v hajzlu „RIP“ ), proto AT LAST WORDS opìt zvedají hoøící Americkou vlajku nad hlavu !! Hudebnì co vám budu povídat, mix hodnì energickýho fast pissed off sXe hardcoru kapel jako LIFE´S HALF nebo NO JUSTICE smíchanej s klasikou ranných 80-tých let tøeba YOUTH OF TODAY – potom to všechno ještì dobarvíš tím skvìlým awesome skate thrashem a mùžeš umøít. Deska je pøecpána 8 výbornými songy se zajímavými ale i srandovními texty – „I wish I could skate“. Jinak texty se vesmìs motaj okolo politiky Americkýho presidenta Bushe a jeho nesmyslné války, o módì v hardcore scénì a taky klasika o spoleènosti. Kurevsky mì taky dostává grafika na posledních Havoc deskách. Felix je jeden z mála lidí se kterýma su schopnej se domluvit na èemkoli – ochota sama. Demon System 13 dostává snad všechny šílence na svìtì !!!

CHUCK NORRIS „$$$“ 7“EP ( Throw into Distorder )
Já osobnì prostì miluju tyhle šílený názvy kapel po slavnejch hercích / zpìvácích / sportovcích. Sice jich moc neznám, ale Charles Bronson nebo George Harrison ty mluví za vše. Legenda Walker Texas Ranger má kolty poøád nabytý a je pøipravenej na okamžitou akci stejnì jako tihle pomìrnì mladí chlapíci z Brazílie. Dùležitý vìci ohlednì desky - 14 songù na 45rpm ultra fast grinding awesome thrashcore kapely na hodnì dobrým Nìmeckým thrash-core labelu, kterej vydal taky skvìlou kompilaci brazilskejch thrash kapel „TIME IS MONEY“ 7“EP( opìt v našem distru ). Hodnì vychytaný texty v rodné portugalštinì + pøeklady do angliètiny. Tolik èar na desce jsem už dlouho nevidìl !! Jinak cover je perfektnì odvedená práce - Kol?ák pøes pùl obalu + zajímavý detaily, který jsem ještì nerozluštil ?!? Deska mì opìt totálnì nadchla svou šíleností - total fucking mayhem !! Hudebnì bych to nacpal nìkam mezi Hellnation, Yacöpsae
nebo Crossed Out. Óóó lalalálálá Hell on Earth from Brazil !! Tahle šílená zemì mì dìlá poslední dobou jen a jen radost. Jen tak dál – naprostá novinky, kterou kluci nahráli nìkdy pøed pár mìsícema.

Desky si mùžete objednat na naší adrese pøes mejl – doomsday@centrum.cz a na našem webu www.chewing-gum.cz/dkym stáhnout kompletní katalog DRUGS KILL distra pro rok 2004. Kazeta Tear it up bude èasem !!!
Bìhem pár dní by se mìli objevit další desky / kazety ( potažmo recenze na mì ) ze Španìlska / Austrálie / Usa / Nìmecka / Malaysie / Indonesie a další zemí. Všechno vesmìs rychlý pissed off / fast rock´n´roll thrash / skate-core kapely. Takže zatím se mìjte krásnì a nestyïte se nás oslovit. Za kompletní Drugs kill sebranku Ondra.
Nebo si pošlete 10kè známku pro tištìnou verzi katalogu !! ( jako bonus newsletter v angliètinì Slap it Down )
c/o Pøikryl * Masarykovo nám.17 * Boskovice 680 01 * Czech republic
 
[68kb][53kb][137kb][112kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd