webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(07 | 03 | 2004 - 00:34 - reactions: 0) sonic
V.A.R-"Fifteen Years Fast Like Bikila" EP [Zero Budget prod./View Beyond rec.] (by XsinnerX)
Pokud tak jako já pocházíte z malého vidlákova, jistì si pamatujete na zábavky, kam chodily umaštìné mánièky a na jejich orvaných džízkových vestách se skvìl nápis èi nášivka V.A.R. No a to je již nìjakej ten rok, no a tohle EP je takovej vejcuc z tìch patnácti let existence téhle kapely v novém hábitu, poprvé anglicky zpívané songy z prvních zaèátkù dlouhé historie. Tahle kapela je souèasníkem mnoha kapel, jako tøeba Törr, Master´s Hammer nebo Root a byla též na legendární a zøejmì i první metalové desce v Èechách po revoluci "Ultra Metal comp." vydanou Monitorem. Takže když to tak vezmeme suma sumárum, je tohle takovej výlet do minulosti v moderní káøe. Thrash ´n´roll je za ty roky hudebnì bez chybièky, agresivní zpìv, zvuk klasický na tenhle styl. Ètyøi songy si to bez ostychu rozdávají se všemi novì nastupujícími trendy a pevnì se drží, až možná trochu klišovitì, projevu, ne nìjž jsme zvyklí. Nejde zde o nìjaké výlety do neprobádaných vod, tihle chlapíci se poøád drží svého kopyta. K EP je i návdavkem kvalitní booklet celý v angliètinì, který mapuje celou historii kapely a je doplnìn o pár fotek. Nìkteré z nich jsou celkem úsmìvné, až tøeba zhlédnete kataristu zpitého jak sviòa ve vozejèku plného lahváèù s opøenou kytarou, jíž zdobí nápisy "666" a "Fuck The Disco", jistì se vám pozvednou koutky. Závìrem malá otázeèka, spíše kvíz, pamatujete si, co znamená ta zkratka V.A.R? Takže mùžete smìle tipovat a pište do reakcí….

XsinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd