webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 03 | 2004 - 07:54 - reactions: 0) samuel
Shank "Coded Messages In Slowed Down Songs" CD (Six Two Five/625#88)
Deska, která mìla pùvodnì vyjít na Slap A Ham, ale protože se Chris rozhodl label ukonèit, ujali se realizace Six Two Five/Deep Six records a album vyšlo jako CD/LP. Pøedem musím øíct, že mnì Shank položili na prdel … bìhem 24:45 minut, mùžete slyšet 21 songù chaotického fastcore/power violence, s výbornou hutnou kytarou, geniálním jeèákem a obèasným zlým murmurem, který obstarává bassák. Jak je psáno v bookletu, tahle ètveøice vše nahrála ve zkušebnì v Glasgow bìhem jednoho prosincového dne roku 2000. Takže klobouk dolù. Jak pøiblížit muziku Shank? Fastcore … Fastcore … øíznuté power violence, které jede stále na 115 procent a obèas špetku zpomalí, aby se vystøídal jeèák s murmurem, intrama a ke konci valivejšími "spazz" pasážemi …, nikdy se to ale nezpomalý, tak, aby to byla nuda … pokud chce skóre, tak jeèák tornádo vede! Osobní pøirovnání jsou nanic, ale stejnì … Shank slyším jako kdyby hráli dohromady Quattro Stagiony, Spazz a Reversal Of The Men. Pokud máš rád 625 tituly a tuhle desku ještì nemáš, nemùžeš být zklamanej … osobnì v tom slyším spoustu jinejch kapel, ale má to neuvìøitelnou sílu, drive … u CD je nìkolika stránkový booklet s texty, u každého je psaní o èem jsou. Rozhodnì super poèin, live vystoupení musí být genialita! Kde v èechách CD koupit nevím, ale myslím, že ho lze bez problému objednat u Ebullition, který distribuje tituly 625.

Shank Homepage
625 Homepage
Ebullition Homepage
Slap a Ham Homepage
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd