webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(24 | 03 | 2004 - 13:15 - reactions: 0)
FIVE KNUCKLE - Lost For Words, Far From Speechless (by JFK)
(2002, Household Records)

Nejuøvanìjší kapela na profilové HC-PUNK-SKA znaèce Household Records pøijíždí poprvé do Èech a dá se oèekávat poøádný mazec. Co písnièka, to stovka høebíkù do hlavy. Dokážu si pøedstavit jak tihle poøízkové z Bristolu pøistupují k muzice. Nekompromisnì a nekomplikovanì. Vlastnì to není nijak složitý recept. Jako základ položte vedle sebe nìkolik ostøe støiženejch akordù, streetpunkovou nasranost a obèas do tý hustý masírky vložte metal-core nebo ska. Funguje je to na obì strany. Kapela si evidentnì libuje k pøímoèarém tahu na branku, a to samé oèekávají její posluchaèi. V textech se jedovatì opírají do nešvarù, které sužují obyvatele velkomìst od dob, kdy získala navrch prùmyslová revoluce. Na mušce se objevují sociální nesolidárnost, šovinismus, váleèné choutky, uctívání falešných autorit. Cesta k sebeobjevení vlastní síly (pozor, ne SILÁCTVÍ!) se zcela evidentnì protíná s punkovou revoltou. Kdo si to ještì nevyzkoušel naostro a libuje si v módnì natužených pankáèských èírech, by o návštevì jejich koncertu mìl minimálnì pøemýšlet. Vidìt jak kolem sebe bristolští chuligáni flušou by mohl být zážitek srovnatelný s návštìvou koncertu Esgmeq. Pokud rádi riskujete, tak hoïte do pamìti datum 28.3.2003 a místo - klub Pancor, Vinohradská 40, Praha 2. Pøedkapelou jsou Phantoms On Fire.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd