webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 03 | 2004 - 11:44 - reactions: 0)
Subhumans - Live In A Dive (by Cardinal)
(Fat Wreck)

Živì v Coronì, to jsou Subhumans, hrdí být souèástí série Live In A Dive labelu Fat Wreck. Britští punkoví veteráni hovoøící o své nespokojenosti a plivající svoje frustrace v 26 velmi pùsobivých a dobøe produkovaných skladbách. Jejich melodický punk (nikoliv punkrock!) dìlá práci obdivuhodnì. Hymny jako Joe Public, All Gone Dead, This Year’s War a Animal umí rozdivoèit jakýkoli dav.
Inteligentní typ punku kapely je opravdu originální. Poslouchejte pozornì This Year’s War (nebo si pøeètìte text v bookletu) nebo Wake Up Screaming (pøedìlanou Queens Of The Stone Age). Okamžitì vám to øekne, že punková hudba nikdy nezemøe, nebo? inspirace je tam stále. Žádná uhrovitá punkrocková sraèka z obchoïáku pro dìti žádající maminku o plandavé kalhoty a uznávající cokoli pøedkládané MTV bez kladení otázek.
Subhumans jsou o otevøení vašich oèí nebo slovy Rise Against: Nejste-li rozzlobení, nedáváte pozor.
Zvuk této nahrávané show je bezvadný, aèkoli trochu vìtší dùraz na dav by byl pøíjemný, stále je cítit, zní a témìø zavání jako pravá punková show s narážejícími tìly, spoleènými vášnivými výkøiky, kanadami ve vašem oblièeji a pivem nemajícím pìnu ve vašem výstøihu. Zkrátka: mùžete být rozzlobení a pøesto mít dobré èasy. Toto album je toho zárukou. Fanoušci anarchistického punku vìdí co dìlat. Ukrást album, pøivázat ho k cihle a prohodit ho podnikovým oknem ...
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd