webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 04 | 2004 - 21:37 - reactions: 0) Bena
STRAIGHTHATE – 'Grim memories'
(Blast beat productions)

Pøiznávám bez muèení, že tohle je první kapela z Øecka, kterou jsem kdy slyšel. Díky troše zvìdavosti mì nedokázal odradit ani takový název kapely, jaký si tihle vlasatí chlápci zvolili. Hned ten ve mnì evokuje dobu pár až deset let nazpìt. Žádná hra na schovávanou, nýbrž s kartami pìknì rovnou na stùl. Ostøe øezaný thrashový sound s lehce brémským feelingem a dotykem prasopalové špinavosti jako by byl hudebnì syrovìjší paralelou ke spoustì deathovì ladìných souèasných kapel z Reichu. Obì paralely se setkají snad pouze v momentì sporadického murmuro vokálu a zbìsilého úprku bicích (tedy jejich nohami obsluhovaných èástí). A právì syrovost téhle nahrávky je tím, co dodává kapele dostateènou zajímavost a staví hranici mezi trendovou tuctovost a... no øeknìme snahu se odlišit. Pøímoèarost je téhle kapele vlastní, to je bez debat. Ale to snad není u thrashmetalu nic zvláštního. Protahuji proto osu Portland – Brémy smìr Øecko. Kromì šesti audio trackù na cd najdete taky sedm songù ve video podobì.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd