webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 04 | 2004 - 09:30 - reactions: 0) ivan
WALLS OF JERICHO - 'ALL HAIL THE DEAD'
(Trustkill Records)

Dlouho oèekávaná druhá velká deska Walls of Jericho je koneènì venku. Celou dobu se èekalo na dokonèení obalu, kterej si vzal na triko Mark Price. Mezi námi, ten obal je dost hroznej a kdybych Candace a spol. neznal, urèitì by mì ke koupi nepøesvìdèil. Obsah je sice pravdivej, ale na druhou stranu tak prvoplánovej, že bych konkrétnì od Alexeie èekal nìco víc. Jenže v týhle kapele Alexei pouze hraje a jak jsem ho jednou slyšel mluvit na úèet zbytku kapely, která v jeho oèích hraje jen primitivní metal (ale úèelnej) nemùžeme od nìj oèekávat víc než jeho breaky (kšiltovka s nápisem rock 'n' roll asshole mluví za své). 'All Hail the Dead' potvrzuje, že síla Walls of Jericho je hlavnì v živých vystoupeních a myslím, že tìch 270 figur, který se potily v kotli pražský Sedmièky mi tento fakt jen potvrdí. Deska zaèíná nezvykle pomalu, ale o to drtivìji zní 'All Hail the Dead' mezi zuby Candace, která na promo fotce vypadá jako kdyby se právì vrátila z Hamburgu. Hned druhá 'There's No I In F**k You' ale vrací WOJ do role, ve které je chceme všichni mít. Hard core mosh thrasherù. Jasnì! WOJ nehrajou nic pøevratnýho a v podstatì akorát pøetváøej to, co hráli Slayer už v roce 1986 na Reign In Blood, (Fixing Broken Hearts je hodnì povedená jízda pro krvavej headbanging) jenže! A o to tu jde: na Slayer musíte koukat zespodu a mít záda politý pivem a na Walls of Jericho si mùžete sáhnout. Po zvukové stránce byla práce odvedena dobøe a to asi hlavnì díky zkušenostem kytaristy Mika Hastyho, kterej má v Detroitu malý studio, ve kterym za levnej peníz pomáhá lokálním hard core kapelám. V kapse mám schovaný tøi momenty, který mì vyvádìj z míry. Vyvaroval bych se pokusù o melodickej zpìv (Another Anthem For the Hopeless), kterej se na minulý 'The Bound Feed the Gagged' v Angel nezdály bejt problémem. Pak rytíøský pitce v 'Revival Never Goes Out of Style', který jako by zazpíval klaun Pennywise, i když vzhledem k názvu songu a obsahu je docela pochopitelná. Ale nesedí tam!!! A nakonec repete titulního songu z debutu 'Day And A Thousand Years'. Nechápu. Ale ani malý zakopnutí ve mnì neutluèou pøesvìdèení, že WOJ jsou jednou z nejlepších hard core kapel souèasnosti o èemž se budete moci pøesvìdèit a sáhnout si na nì 8. èervence v pražským klubu Matrix. Volnej styl povolen!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd