webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(13 | 04 | 2004 - 15:50 - reactions: 0) sonic
black star foundation: ABANDON, JETTIE, KOMA (by jindra & marek)
ABANDON – When it falls apart CD
Tak tohle je hodnì bolestivý…temnota, bezvýchodnost souèasného svìta. Vládnoucí oligarchie si podmaòuje naše životy, naší existenci. Jsme otroky penìz, žijeme v iluzi svobody. Pomalu se propadám hloubìji a hloubìji. Obalen bahnem, snažím se zatnout pìst a køièet…bolest mi bere sílu, cítím jak mi tuhne krk…tetanus?
Abandon jsou ze Švédska a hrají temný a depresivní hardcore s pomalou a ubíjející rytmikou, metalovou kytarou a hodnì politickými texty. Pokud si potrpíš na škatulky, tak bych je pøiøadil ke kapelám jako His Hero Is Gone nebo Damad…zkrátka temnota, deprese a (hodnì) skrytá melodie…
Doporuèeno všem nihilistùm. (m)

JETTIE – Some stories we trust CDEP
Máš rád(a) Eltona Johna? Teskný melodie, tak trochu unylej zpìv, texty o lásce a životì vùbec?…Tak to se ti budou líbit Jettie ze Švédska…melodickej a pomalej indie rock, hodnì pop, obal s kytkama, kterej mi pøipomíná pøehoz pøes postel mojí babièky. No, nìkdo se pøi poslechu hudby rád plazí bolestí po zemi, nìkdo rád mlátí hlavou o zeï, nebo kouše koberec – tohle je pro ty co pøi poslechu rádi sní, drží se s nìkým za ruce nebo breèí…pìkný, ale ne mùj styl. (m)

KOMA – Tsunami CD
Tohle je debutní osmipísòové cd švédských rokerù, pro mì velká neznámá. Obal v podzimních barvách a s decentním designem dokonale koresponduje s hudbou, která až pøespøíliš pøipomíná britské kytarové kapely, respektive britpop. Melodické, naléhavé kytarové linky, místy podbarvené klavírem s dramatickým refrénem, kde se vokál, který bohužel zùstává po celou dobu jen v jedné – sténající – poloze zdvojuje, aby dotvoøil strhující atmosféru, která se co chvíli støídáí s vyklidnìnými kytarovými pasážemi. Najdete tady ale také tvrdší, až nu-metalové postupy, jež se pak zase vracejí do klidným kolejí, ale to mi moc nesedí. Až na takovéhle úlety, které jsou (naštìstí?) jen v jedné skladbì, celá tahle deska pùsobí neodmyslitelné britpopovým dojmem, což v tomhle pøípadì není vùbec na škodu, protože tohle album je vážnì dobøe poskládané a jeho délka nepøesahuje míru znudìní. (j)

Black Star Foundation, Box 757, 211 41 Malmö, Sweden, www.blackstarfoundation.com
 
[12kb][17kb][26kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd