webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(26 | 04 | 2004 - 03:38 - reactions: 0) Auss
Tight Finks - You and the Tight Finks (by xhoudyx)
(Subversiv records)
V dobì, kdy hardcore scénì i tomuto webu plnì vládne metal, jsou švýcarští punkáèi Tight Finks vítaným osvìžením v šedi uøvaného prùmìru. Tight finks hrají mix punku vzor 77 a stále módnìjšího rock’n’rollu; ten ale podobné kapely vìtšinou míchají s èistokrevným punk-rockem, takže výsledný zvuk téhle kapely je pomìrnì neotøelý.

Podobná muzika asi ani nejde hrát jinak než s lehkostí a nadhledem, a Tight Finks to splòují dokonale. Na CD následuje jeden lehký hudební dezert za druhým... Písnì jsou plné melodických „ooóóó“ singalongù, ke zpìvu strhávajících refrénù a jednoduchých kytarových sólíèek. Energie a nadšení kapela rozdává po tunách.

Nìkterými skladbami se opravdu vrátíme až ke koøenùm punku do roku 1977 - jednoduchá melodie kytary s typickým zvukem, dvojitý zpìv pøipomínající Johnyho Rottena, jednoduchý základní rytmus bicí a model sloka-refrén-sloka-refrén-refrén. CD je díky tomuto obèasnému návratu ke koøenùm zajímavé a barevné - pøeci jenom, vydržet poslouchat pìtaètyøicet minut punku bez nápadu by vydržel málokdo, ale vychutnat si tu a tam jednu skladbu potìší; alespoò mì.

Tight Finks budete mít možnost dvakrát vidìt naživo i u nás - 7. kvìtna ve Strakonicích Na Køemelce a o den pozdìji v Pancoru v Praze. A protože ve vìtšinì z nás je poøád kus punkáèe, doporuèuji koncert navštívit; zklamáni nebudete. Ve strakonicích sekundují stále se lepšící Phantoms on Fire, Suffer a Deep Inside, v Praze pak Phantoms on Fire a Dreadrot.

XhoudyX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd