webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 04 | 2004 - 23:24 - reactions: 0) Bena
Killswitch Engage - The End of Heartache
(RoadRunner records)
By:DVI

The End of Heartache pro mì byla nejoèekávanìjší deska jara a i když je oficiální release
stanoven na jedenactýho kvìtna, svinsto se dìje a tak už nìjaký èas TEOH koluje na webu. Pro ty co snad Killswitch hype nezachytili - hrají metal s neopakovatelnou atmosférou.

Jednu recenzi už jsem napsal døív, ale smazal jsem ji potom, co jsem desku asi dvacetkrát celou slyšel. To je asi ta doba, kterou èlovìk potøebuje aby pochopil, že The End of Heartache je skvìlé album.
Od poslední, geniální desky Alive or Just Breathing uplynuly dva roky a v KsE ze stala zásadní zmìna. Odešel zpìvák Jesse Leech a nahradil ho Howard Jones, který hrál (a dál hrát bude) v Blood has Been Shed. Jesseho songy zvládul skvìle, nìkdy snad i líp než Jesse, ale teï pøišlo na to, aby pøinesl vlastní materiál. I když na TEOH není nouze o silné refrény, neèekejte, že podruhé uslyšíte neuviøitelnì hluboké vìci, které vás chytí na první poslech, jako døív byly "My Last Serenade", "Fixation on Darkness" nebo "The Element of One". Howard tvoøí melodie jinak a asi si na jeho styl budete muset zvyknout. Co se ale napoprvé nezapøe, je vliv Blood Has Been Shed. Celá TEOH je složitìjší, riffy jsou jakoby rozkouskované a vìci nejsou tak ucelené, jako byly na poslední desce. Prve jsem si myslel, že je to špatnì, ale teï vidím, že cesta jakou se Killswitch Engage vydali, je dobrá. Styl té minulé se mi líbil a kdyby tahle deska byla natoèená stejnì, nezlobil bych se. Vydali se ale jinudy, což asi nakonec hodnì lidí zklame a odradí. Jediná písnièka na TEOH, která vám pøipomene ten starý "Killswitch" støih je tak "Rose of Sharyn", možná ještì "When Darkness Falls". Ostatních deset pecek ale prostì zní jinak. Howardùv vokál se mi líbí, zvládá melodii i øev, kytary a bicí jsou vìtší chaos než døív, trvá dýl, než riffy naposloucháte. Jedinou vìc, kterou oproti døívìjšku postrádám, jsou Jesseho texty, které svoji hloubkou usazují TEOH na prdel. I tak je to ale skvìlá deska a alespoò pro mì je to nejlepší deska jara. Nejsilnìjší vìci jsou podle mì Rose of Sharyn, Take This Oath (kde hostuje právi Jesse), ...and Embers Rise a taky Wasted Sacrifice.

Takže kdybych mìl porovnat poslední - Alive or Just Breathing a The End of Heartache, vyhrajou asi obì. Protože jabka a hrušky mám taky stejnì rád.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd