webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(28 | 04 | 2004 - 13:36 - reactions: 0) Bena
DESTINY – 'The Tracy Chapter'
Lifeforce records

Nejvìtší konì metalcore labelu z Chemnitzu se rozutekli za výhodnìjšími nabídkami, takže padla otázka, kdo nastoupí na jejich místo. Je víc než evidentní, že pøáním mnohých je, pasovat do této role právì kapelu Destiny. Já bych byl v tìchto jasných tvrzeních o poznání opatrnìjší. Bezesporu deska The Tracy Chapter je o mnoho dotaženìjší, než pøedešlá nahrávka, která udala cestu. Jestliže se kapela na Diving into eternity snažila napodobit jejich vzory Poison The Well, což nebylo zrovna moudré, neb celá deska díky znaènému rozdílu v hráèských schopnostech vyznìla jen jako chabý pokus, pak na téhle desce se jim to podaøilo již zcela dokonale. A zde je celý kámen úrazu! Kapele to hraje parádnì, je z ní cítit sebejistota, zvuk do puntíku stejný jako na Tear from the red od PTW, zpìv pracuje podle stejných vzorcù se støídajícím se vyøvaným frázováním a mluvenými pasážemi a jeho zabarvení je podobné tomu, jaké má Jeffrey z PTW. Pokud by s touhle deskou dokázali Destiny pøijít 3 roky zpátky, stali by se Bohy. Nyní je pro nì však rezervováno pouze místo napodobitelù, aè je tahle deska sebelepší. A dobrá vážnì je! Songy jsou hodnì vyrovnané, což v tuhle chvíli nevím, zda je klad, èi znatelné omezení vìtší rozmanitosti. Na cd je i videoklip, takže možná pøeci jen v nìèem o krok pøed jejich modlami... 12 trackù z èehož jeden je znovu nahraným z minulé desky. Obal dìlala evidentnì stejná figura jako ten na posledním cd Caliban. Díky podobnému stylu a použitým motivùm ve mnì budí obal The Tracy Chapter dojem, že vznikl z toho, co už se nevešlo na obal Caliban.
PTW jsou pro mì navždy spojeni s lyrikou, která je hodnì osobní a ve které se je tak snadné najít! Podíváme-li se na ní u Destiny, zjistíme, že se ubírá stejným smìrem a zapadá skvìle do emocemi napìchované muziky. Jen mi jaksi èiní potíže nechat se jimi pohltit tak, jak to funguje u PTW. Takže The Tracy Chapter beru jako pøíjemnou náladovku, která se bude urèitì mnohým lidem hodnì líbit.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd