webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 05 | 2004 - 14:38 - reactions: 0)
Cakecutter - All Day Sucker (by Cardinal)
Rabazco

Cakecutter se dostávají v èásteènou známost pøedevším z nìkterých vystoupení a hudebních vložek u Jackass. Potom šli s Gezou X do studia, aby natoèili toto minialbum o které tu bìží. Geza X už nahrával s lidmi jako Black Flag a Dead Kennedys. Doufat v bezva starý punk je teï ale marné. Hlas veselého zpìváka (tedy ten Phelixùv, døíve u Gilligan’s Nation, jestliže je nìkdo zná) sice èas od èasu pøipomene dobrého/zlého Jello Biafru a i celá druhá píseò Nude Country trochu zasrší šarmem bývalého amerického zlepšovatele svìta. Punkové cítìní ale zcela vyprchává v Ritmo Sexto, popové písni v dovolenkové náladì, která mi osobnì – doufám, že mi to nikdo nebude mít za zlé – pøipomíná Sparks. Vesmìs natoèili Cakecutter docela mnohovrstvé album, jež naprosto pøijímá rock a také roll, trochu punku a dokonce i popové rytmy, tøebaže ne bezvýjimeènì zpracovává smìs sluèitelnou s metalem. Kdo chce slyšet popovou variantu usmrkaného rocku k uvolnìní, ten je tu dojista správnì. V informaci stojí cosi o dvojitém bubenickém týmu, jenž u Cakecutter bubnuje. Buï jsem tu nìèemu rozumìl nesprávnì, nebo dvojité bubnování prostì jen neslyším … Anebo v Bi-Polar? Jen taktak, pokud vím!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd