webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 05 | 2004 - 09:38 - reactions: 0)
Various Artists: Rock Against Bush Vol.1 (by Cardinal)
(Fat Wreck)

Kompilace mající v úmyslu vyjádøit vztek na George W. Bushe a odhalit zla jeho pùsobení v úøadì.
Disk se skládá ze 26 skladeb, z nichž 18 nebylo pøedtím vydáno. Nahrávku otvírají None More Black rychlou intenzivní rockovkou, jež staví na odiv klasický punkový hlas zpìváka Jasona Shevchuka: jízlivost mùžete slyšet. Je však následována pøedpovídanou sraèièkou od Sum 41 a skladbami od Alkaline Tria a Epoxies, jejichž zvuk brnká pøímo z 80. let.
Sad State Of Affairs od Descendents má slabý text, nudnou melodii a název hodící se víc ke kapele než k národu. Lidièky, nezkoušeli jste teï na nìjaká dvì desetiletí vymìnit sólového zpìváka?
Nejlepší píseò na kompaktu pøichází o dvì skladby pozdìji. V That’s Progress se Jello Biafra spojil s D.O.A. a dokazuje, že jeho hlas a psaní písnièek od èasù s Dead Kennedys vùbec neztratili zlost a intenzitu.
Po tøech skladbách nabízejí Ataris akustickou verzi Heaven Is Falling od Bad Religion napsanou bìhem první irácké války. Pomalejší pøíspìvek je pøedpokládán být emocionální – pokud se vám nelíbí poslech zprznìných dobrých písní.
Fat Mike z NOFX v Jaw, Knee, Music zpívá: „Zdá se, že nikdo nechápe nádheru kytary pokud neladí a nedrží rytmus, zpìváky kteøí neumìjí zpívat.“ Mike, jenž provozuje Fat Wreck a dal kompakt dohromady, by si mìl když vybíral písnì svá vlastní slova pamatovat. Tato sbírka definitivnì selhává, nebo? je tu pøíliš mnoho poppunkových skupin se zpìváky majícími pìkný hlas. A dobøí zpìváci dìlají rádi písnì smutné, nikoliv ty zlostné. Výsledkem je kompakt, který více emoènì kòuèí než punkovì povstává.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd