webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(11 | 10 | 2004 - 15:34 - reactions: 0) Houdy
Endstand, 10.10. klub 007
Do Prahy se asi po sedmé/osmé vrátili severští mistøi špinavého core’n’rollu Endstand... Jejich show je povìstná nespoutaností a divokostí, neuvìøitelným nasazením a energií, která po kilech støíká na všechny strany.

A byla takový i po osmé (nebo kolikáté). Svou roli jistì sehrává i to, že Endstand jsou momentálnì ve „stáji“ ašského Day After records, takže o dobrou distribuci mají v našich konèinách postaráno. Ale není to pouze v tomhle... Poøádná paøba byl už první koncert Endstand u nás, a to byla smlouva s Day After ještì daleko.

Na Sedmièce vèera platilo: jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Endstand zaèali jednou z nejvìtších pecek z alba Never Fall Into Silence a alespoò pøední øady se okamžitì dostali do varu. Tìla lítala vzduchem a po kachlièkách... Pak pøišla písnièka z nového alba a nálada evidentnì ochladla. Místo divokého tance rozpaèité podupávání a sporadické zahrození pìstièkou – je evidentní, že nové album mezi lidmi ještì není tak rozšíøené a naposlouchané...

A toho si hned všimnuli i Endstand, takže dùraz kladli pøedevším na hity z Never Fall Into Silence. A na Sedmì se opìt zvìøilo, skákalo, jezdilo na kajaku, bìhalo do koleèka.. Došlo i na ukazování holých zadeèkù ;-) Jak to Endstand pumpovali do publika, tak to publikum vracelo...

Zpìvák Endstand se ocitl nìkolikrát nad hlavami publika, jednou dokonce skonèil nemilosrdnì smeten uprostøed stìny smrti... Ale v poøádku vše pøežil ;-))

Po ohromném aplausu na konci setu jsme dostali dvì písnì pøídavek... A po nìm aplaus, jaký jsem na koncertì dlouho nezažil. Energií napumpované publikum dlouhé minuty skandovalo a vyvolávalo kapelu zpìt, ale vzhledem k pokroèilé hodinì ji lidé z klubu už na pódium nepustili.. Škoda...

A aby byla recenze kompletní: Endstand pøedskakovali Flying Enterprise z Pøerova a Deep Inside z Finska, ale obì kapely nebyly mou krevní skupinou, tak jsem se vìnoval pøíjemnìjším vìcem než sledováním nudných kapel ;-)
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd