webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(30 | 11 | 2004 - 14:07 - reactions: 0) Houdy
Jaywalker, Phantoms on Fire, Captain Everything – Praha 007, 26.11.2004
V pátek 26. 11. jsem do tøetice ve tøech dnech navštívil pražskou Sedmièku, abych zhlédl koncert anglické punkrockové kapely Captain Everything. Vùbec se mi nechtìlo, ale OPRAVDU to stálo za to!

Jako první vystupovali strakoniètí Jaywalker. Zajímavá muzika, která by se asi nejlépe dala popsat jako pomalý emo-core. Protože Jaywalker jsou pouze trio, hodil by se k jejich hudbì i pøívlastek „minimalistický,“ protože ve tøech hudbu prostì nezahustíte. Zpìvák mìl stylovou EMO image (jenom klíèe mìl na špatné stranì kalhot!) a basaèka rùžovou kytaru, takže co se štýla týèe, za jedna. Stylovì se však na tenhle koncert zrovna nehodili... Díky poèetnému importu jihoèeských fanouškù a fanynek se jim ale podaøilo vyhnout se tradièní sedmièkovské kouli!

Phantoms on Fire jsou zpìt! Spousta lidí to vìdìlo, já ne, ale Fantomové mají nového bubeníka a jedou dál jako by se nechumelilo. A pøitom se chumelí! A to ne jen tak ledajak, ale tìžce deatmetalovì.. Už úvodní rozcvièení nového bubeníka dalo najevo, že asi pùjde o hustou jízdu, a taky šlo. Hrálo se o pùlku rychleji než normálnì a pøi popisu stylu téhle kapely už nikdo nebude váhat dávat slùvko „špinavý“... Hudba pìknì zdrsnìla ;-) I Fantomové mìli zajímavou skupinku fanouškù, co se shromáždili pod pódiem, celý koncert se ani nehnuli a pro pivo i na záchod chodili hromadnì...

A nejvìtší pecka byla samozøejmì hvìzda veèera Captain Everything. Taky trio, ale díky stylu co hrají, pár krabièkám a hlavnì show se nikdo nemusel bát, že by nìco scházelo. Šilhavý zpìvák házel bìhem pøestávek mezi písnièkami jeden vtípek za druhým a vyrábìl neskuteèné ksichty, že se øehtaly snad i pisoáry. Opravdová show, nìco mezi komickým vystoupením a koncertem. A bìhem písnièek hopsal jak gumídek... Opìt jedna z anglických kapel, která nám dala pìknou školu v energiènosti vystoupení. Kdo stojí bez hnutí déle jak pìt sekund, je mimo hru!

Hudebnì to s Captain Everything sice bylo o nìco horší, ale humor to zachránil ;-) Písnièky jsem obèas poznal až v polovinì a zvuk byl celkovì o dost jinde než hudba z jejich CD, ale o tohle ten veèer opravdu nešlo a i kdyby zahráli pìknou tužku, poøád by to stálo za to. Ale oni zahráli možná tužku, ale hodnì energickou, takže jakékoliv pochyby nejsou na místì...
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd