webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(11 | 04 | 2005 - 18:22 - reactions: 0) Jirzophone
Supersystem - „Always Never Again“
(Touch and Go)

Že by nový objev na Touch and Go? A zní ke všemu jako dischordovští El Guapo s duchem poslední desky Q and not U? Krátký mrknutí do sestavy Supersystem a je všechno jasný. Máme tu èest s lidmi z kapely El Guapo, ale zmìny v sestavì - tentokrát jedeme v DC/NYC oblasti a hlavnì vykašlat se na to platit nìjaký prachy za autorský práva za název El Guapo, který už okupují nìjací rockeøi z Chicaga, kteøí berou úplatky od McDonalda – takže jediné nejlevnìjší východisko je název nový - Supersystem. Nevím co je to poslední dobou za módu, že teï všichni tlaèí pøi nahrávání svoje bicí do discopunkových zvukù, ale stejnì jako tøeba nová deska Radio 4 nebo Slunosvitci, i zde na nás èekají tyto všech hran zbavené synth-zvuky. Postavíš-li proti sobì El Guapo a Supersystem, tak ti druzí rozhodnì vedou co by nositeli více nablýskaných pou?ových pozlátek. Hodnì dance-hudba, kde hlavní kostrou je taneènì ladìná basa na kterou se všechny ty další nástroje nabalují. Jednou kytarové popové vybrnkávání v doprovodu bubínkù, chøestítek a chytlavých sborových popìvkù. Jindy hlavní úlohu pøebírají syn?áky, které ze svých obvodù se snaží vyvrhnou zvuky nepodobné žhavení Návštìvníkù pøi plnìní úkolu Adam84. Když se ke slovu dostane i saxofon, hned mùžeš z rukávu tasit kapelu „!!!“, i když je nutno dodat, že ten jejich poslední majstrštyk v podobì velké desky tady setsakra nebyl pøekonán. Není to špatný, ale když to srovnám s výletem na Kokoøín, teda poslední deskou El Guapo, tak mám stejný dojem jako když proti sobì nastoupí poslední (za kterou stojí právì El Guapo) a pøedposlední deska Q and not U.

Supersystem
Touch and Go
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd