webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 04 | 2005 - 10:21 - reactions: 0) DIY
xDEATHSTARx - The Triumph
(Life Sentence Records)
By: Tomas

Pravdou je, že moc US sXe kapel se mi do rukou nikdy moc nedostalo. A nebude to tím, že by jich bylo málo. Kromì velkých kapel Earth Crisis, Morning Again atd. se èlovìk spíš ohlížel po Belgii a celkovì Evropì (ta nedùvìra v US poøád nìjak hlodá). xDEATHSTARx, kteøí reprezentují „american XXX straight edge“ , mi po delší dobì trochu dùvìry vracejí. Staèí mrknout na grafiku obalu a je hotovo – všude „x“; texty, co zasvìceným nahánìj husí kùži; loga „xDEATHSTARx survival program“. Jednoduše, textová a myšlenková náplò, co zabírá (u hrstky lidí). A hudba? (moje máma by øekla, co je to za bordel?) – já osobnì jsem omlácenej jak paøez od døevorubce – masivní, podlazená HC metalová pila, co si to hrne ve støedním tempu a do toho ètyøi (sem tam pìt) testosteronem a pøedsvìdèením nadopovaných chlapákù, kteøí øvou svoje poselství, jako kdyby to mìlo být to poslední, co svìtu øeknou – vždycky mì napadá, jak by to asi tenkrát vypadalo, kdyby Dobrovský, Palacký a spol. mohli v 19. století dìlat HC! Tìžko napsat nìco víc. Deset trackù na dvaceti sedmi minutách. Zvuk je na solidní úrovni (samozøejmì major to není), kytary øežou – všechno jak má být – jako plus bych uvedl prolínání vokálù, který dìlá poslech zajímavìjším. Možná track èíslo šest „Bullet“ bych vypíchnul jako vlajku na vrcholek týhle nahrávky. Nájezd jedoduchýho riffu , do toho øev ranìnýho stegosaura, rychlý tempo, co se zvrhne do mosh partu a omlátí Vám hlavu o strop (i o podlahu). Kdyby to nebylo trapný, slintal bych blahem. Víc nemá cenu psát – poslechnìte si a teèka.

yearsofpain@tiscali.cz
www.lifesentencerecords.com
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd