webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 04 | 2005 - 19:30 - reactions: 0) Jirzophone
SHIPPING NEWS – „Flies the fields“
(Quarterstick)

Pokud mì pamì? neplete máme tu èest již se ètvrtým albem chlápkù z Louisville. Pro slušnost se patøí zmínit, že svùj èas jednotlivý èlenové nechali ve spolcích jako JUNE OF 44, RACHEL´S nebo ELEVEN ELEVEN. Jako vždy i tentokrát jsme dostali poøádný nášup post-rocku, který se na první dotyk jeví jako studený kámen, pravdou je že v útrobách koluje pìknì žhavá krev. Kolos hnaný zvonivými bicími, které moc dobøe vìdí, že právì oni i když dá se øíci prostì hrané (tím myslím všech lomených breakù zbavené) jsou tím hlavním srdcem udávající celkový stav a potažmo i náladu. Basa jenž si najde vždy tu svoji polohu ve které se snaží bez žádných vìtších výpadkù ke svému okolí zùstat co nejdéle, moc dobøe ví, že hlavní slovo zde má zvuk kytary, který v èasovém ne-presu, tedy na velké ploše si klidnì mùže napøed jen tak zlehka pohrávat, aby èasem z toho „mála“ vyšlehl poøádný plamen. „Mluvící“ vokál se tady uprostøed alba dostane i k øevu, aby v zápìtí celého díla byl usmìrnìn dívèí rukou a výsledkem je opravdový melancho zabiják. Nevím co tomu øeknou zarytí Shipping newseøi, ale já aè z pøedchozích alb, jsem byl ovládán pouze díky prvotním hitùm a následnì jsem jaksi pod únavou radìji volil dost, tentokrát mohu bez váhání vybalit svoje nadšení z alba „Flies the fields“.

Quarterstick
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd