webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(23 | 04 | 2005 - 18:53 - reactions: 0) Jirzophone
Landmine Spring - „Call Girl“ picture EP
(Samuel / Pohoda / Engineer / W.I.F.A.G.E.N.A.)

A koneènì je to tady. Všichni vinyl fandové, kteøí musí být trochu zklamáni z toho, že zbrusu nová deska „Love With Silver Spears“, která se právì narodila na Day After je pouze ve formì Cd, na oplátku musí být touto 3-skladbovou porcí více než nadšeni. Pro naše konèiny hodnì netradièní formát - picture 7“. Já sám si vybavuji, že nìco podobného snad tady mìli pouze T11, ne? Každopádnì vaše oèi budou setsakramentsky hltat tento náramnì povedený kotouè, který po grafické stránce má na svìdomí Jana Kudrnová (www.janakudrnova.com). Každý se snaží nìjak vyvíjet a právì u Landmine Spring, u nichž se jaksi poøad nemùžu zorientovat, padl ten vývoj na to, že jim booking obstarávají D smack U promotion. Sám když jsem tuhle kapelu vidìl na živo, tak jsem byl lapen vždy jen v malých prostorách a pokud jsem mìl tu èest se støetnout s nimi na obøích místech (a ty asi teï budou preferována), vždy byl výsledek jaksi hodnì špatný a celá sílá tohohle ansámblu se rozprchla asi tam, kam nemìla a vítìzil pocit nudy. Ale každý jsme strùjci vlastního štìstí.
Celý tento náramný obrázkový singl, mì navozuje myšlenku, jako kdyby nás chtìl provést celou historií kapely. Úvodní song „Look Out“ nejdravìjší štik, svojí sílou a nasazením, nám navodí staré èasy, kdy Landmine Spring vydali první MCD na Samuel. Jo tahle kapela s pøibývajícím èasem hodnì zdokonalila svoji zruènou dovednost a øemeslnicky je odvedená hodnì dobrá práce. Druhý vál „Play Like“ díky rytmùm bicích, které donutí posluchaèe zavzpomínat na double práci, která byla odvedena na pøedposlední øadovce Sip of Wine. Zpìvný vokál se tu a tam dostane do roviny, kdy máš pocit jako by ti chtìl dýchat na záda, mì samému nedá nevzpomenout na Jimmy Eat World. Závìreèná „Call of Girl“ už se nese v duchu nového alba. Dravá rytmika pohrávající si s nápaditou kytarovou harmonickou souhrou, kterou umocòuje bezvadný zpìvný vokál. Milovníci melodického post-rocku by nemìli zaváhat ani vteøinu, dozajista budou zasyceni a ke všemu ten nádherný formát, který rozhodnì neudìlá ostudu vaší kolekci!

Landmine Spring
Samuel records
Pohoda records
Engineer records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd