webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(25 | 04 | 2005 - 14:19 - reactions: 0) Jirzophone
Pár recenzí (by Mr. Slap it Down)
v/a PLANTING A SEED "a compilation to benefit parkinson´s disease research" CD
S opravdovou radostí vám oznamujeme vydání téhle skvìlé kompilace, která byla (jak už název napovídá) vydána hlavnì jako benefit pro výzkum Parkinsonovi nemoci. Což je podle mì jeden z hlavních dùvodù, proè si tohle CD zakoupit a podpoøit, tak skuteènì dobrou vìc. Asi nikdo z nás si nedovede pøedstavit, jak jedinci s tímto postižením prožívají svùj život. Osobnì si myslím, že je to hodnì psychicky nároèné hlavnì pro lidi, kteøí se kolem tìchto jedincù nacházejí .... rodina, pøátelé.
Tím bych chtìl všem tìmto lidem popøát hodnì štìstí a pevnejch nervù. Ale zpìt ke kompilaci_tuhle skvìlou vìc podpoøili jedny z nejlepších souèastných FAST-CORE spolkù z celýho svìta. Nebudu vypisovat nìjaký sálo-dlouhý komentáøe ke každé kapele, myslím, že lidem, kteøí se o tuhle odnož hardcore´punk zajímají budou tyhle kapely vesmìs notoricky známou záležitostí. Zaèal bych jednou ze tøí Evropských kapel, kterou jsou SPACE TO BEING z Boskovic. Spoleènì s DELIRIUM z Nìmecka a GEORGE HARRISON z Ruska uzavírají Evropskou èást téhle kompilace. Amerika se objevuje v adresách vìtšiny kapel takže HOLIER THAN THOU?, CRISPUS ATTUCKS, HE WHO CORRUPTS, ANY LAST WORDS, DEADFALL, VOETSEK, COMMON ENEMY, DAMAGE DEPOSIT, MUTUAL ABUSE, CASE OF EMERGENCY, COUGHING UP BLOOD a další. Japonsko profláknutý kapely jako CHAINSAW, CONGA FURY, EVERYBODY´S ENEMY, a ještì kapely jako NO POLICY, BULLETRAINMAFIA, KERUM, LEAGUE OF STRUGGLE, SECOND OPINION, WHAT THE HECK?, NOISER, ROBOT HAS WEREWOLF HAND no prostì všechno do klasickýho rychlýho old school thrash-core s troškou toho grindu. CD vychází s tlustým bookletem s 1/2 stranou od každý kapely, informaèním èlánkem o organizaci "THE PARKINSON ALLIANCE", která stále hledá finanèní zdroje pro výzkum téhle nemoci. Samozøejmì, že booklet obsahuje i informaèní stránku o samotné nemoci a úvodní stránku od Rogera z DE ROK label, kde popisuje svoje pocity k vytvoøení téhle skvìlé kompilace. Jeho mamka totiž touhle chorobou trpí a tudíž s ním 100% cítíme a proto jsme se (DKYM label) vysrali na naši bariéru s CD´s. Ze srdce jsem rád, že i my se mùžeme pøipojit k téhle iniciativì. Proto jsme vzaly nìjaký kousky tohoto CD do našeho distra. Takže pro všechny, co by mìli zájem pištì na doomsday@centrum.cz , www.chewing-gum.cz/dkym (Mr. Slap it Down)
PEPA PRIKRYL, MASARYKVO NAM.17, BOSKOVICE 68001_pošli 10kè známku pro novej katalog
(De Rok, c/o Roger Pacheco, PO BOX40392, Albuquerque NM 87196-0392, usa)
www.killorbekilled.net/derok
www.parkinsonalliance.org

HATE UNIT „Disco-graphy“ CD
Jestli si ještì nìkdo pamatujete, tak pøesnì tuhle kapelu z finskýho TURKU jsme mìli pøed nedávnem vydávat na split 7“EP pod hlavièkou DKYM. Bohužel nebo bohudík pro kapelu se tak nestalo a proto mohlo vzniknout tohle 21 skladbový CD. Vychází v geniálním otevíracím obalu s monstrózní grafikou od basáka z Rebound, Angera (http://www.angerdesign.com), kterej dìlá skvìlý obaly na desky a loga kapelám.(dìlal tøeba obal na split 7“EP HeroDishonest/Rebound, tuším že i obal k novýmu LP Endstand, loga všem Suomi kapelám a labelùm jako Combat Rock Industry nebo 7Ply records) Graficky na jednotku !!! Jak jsem øíkal 21 skladeb na 21 minutách (vèetnì dvou cover skladeb „Kill the commie“ od Gang Green a „Our fight“ od Confront) s naprosto strhujícím raw skandi soudem. Prvních 6 skladeb pùvodnì vyšlo jako samotnej 7“EP na belgickým labelu FastPlant records, kterej vlastní zpìvák z Reproach. Ostatní vìci jsou nevydané. Jo a ještì bych mìl trochu víc øíct o samotné kapele Hate Unit. Kapela se v severských vodách pohybuje už asi pátým rokem a velkou inspirací jí byly samozøejmì starý Bostonský a NY kapely jako SSD, Gang Green, Jerry´s Kids, Negative FX a stejnì tak tomu bylo i u rychlejších a tvrdších kapel jako Lärm, Infest nebo starý nahrávky DRI. Nevím, co bych ještì dodával. Tomuhle já øíkám kvalitnì odvedená práce. Vychází na dvou skvìlejch finskejch labelech. (Mr. Slap it Down)
(Passing Bells, Ritzinkuja 1d20, 20380 Turku, Finland / Thrash and Burn, www.thrashandburn.net)

EVERYBODY´S ENEMY „Enter the Enemy“ 12“LP
Tak tahle deska je pøednì urèená pro všechny jap-core fily. Po jejich prvním EP poèinu na výborným americkým labelu Sick of Talk, pøicházejí tihle sympatiètí japonèíci s debutní LP deskou opìt na americké znaèce Deathsickle records. Nato, že tahle japonská kapela patøí spíš k tìm ménì známým (není divu, když je teprve teï objevujeme) spolkùm, už se objevila na nìkolika skvìlých kompilacích jak ve Státech, tak i v Evropì. Jako u mnoho dalších japonských kapel, tak i u Everybody´s Enemy okamžitì odhaluješ naprostý profíky a lidi, na kterých je opravdu vidìt (no spíš slyšet), že ty svoje nástroje nedrží v rukou poprvé. Dominantní je to hlavnì u kytary, což mì evokuje další japonskou kapelu 77 POINTS OF HATE, která vyšla pøed nìjakou dobou na 625thrash. Naprostý kytarový orgie malejch japonèíkù !!! Bomba na tomhle musí každej ujíždìt. Deska vychází v exkluzivní limitované edici jako jednostranný 10 skladbový kamikadze s coverem od Fair Warning z roku 1985. Druhá strana to je mistrovská samuraj práce v podání Doug Lunk / Corpus Dei. Do asfaltu vyrytá kresba týpka s logem kapely na zádech a dokola japonský klikyháky. Potìšil mì také skvìle namalovanej obal, ale myslím, že se všeobecnì vím, že Japonci tohle fakt umìj. Dalším velkým pozitivem desky jsou urèitì anglický pøeklady, což zase tak tradièní u tìchto kapel není. Hudebnì se kluci pohybujou v oblasti rychlýho hardcore s opravdu výbornejma kytarama, kterej se postupnì transformuje rychlýho rock´n´rollu s prvky thrashe. Výborná vìc, urèitì mùžeme doporuèit. (Mr.Slap it Down)
(DeathSickle records, DSK-02, 1723 Park Meadow Drive, Jamestown, NY 14701, usa)

DEATH TOKEN „Funeral music for K-town hardcore“ 7“EP
Tahle recenze na desku je jen další doplnìním info setu o téhle skvìlé kapela z Dánska. Pøed pár týdny se tu objevil report z jejich jediného èeské koncertu v brnìnském klubu Yacht od Jakobsona z Malmo ! Musím se i já pøiklonit k faktu, že tihle Dáni ho (Yacht klub) prostì rozcupovali na kousky. Velký díky patøí United Crusties sebrance ze realizaci tohoto setu. Ale zpìt k sedmi-palci, musím pøiznat, že je tohle jedna z mála desek, co mì posadila na prdel. Velkou devízou desky je neskuteènì dobrej zvuk !!!!!!, tak kvalitnì nahranou desku jsem dlouho neslyšel. Po zapnutí první strany se okamžitì, pøesouváte v èase o 20 let zpátky a automaticky se vám vybaví kapely jako Poison Idea, Die Kreutzen nebo klasika v podání Septic Death. Osmdesátý léta jako vyšitý. Hodnì zajímavá deska po všech stránkách, navýsost povedenej obal. Co víc si pøát ??? Snad jen další nahrávky téhle neskuteènì strhující kapely. Deska je prvním produktem nového dánského labelu Spild af vinyl, což je label Tua zpìváka a zároveò kytaristy kapely. Tue pøipravuje 7way split EP s kapelama z K-town. Tìžte se !!! (Mr.Slap it Down)
(Spild af vinyl, Asminderodgade 4 stth, 2200 KBH N, Denmark)
 
[4kb][4kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd