webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 05 | 2005 - 19:30 - reactions: 0) Jirzophone
TRAGIEDIA / PSI – split kazeta
(Malarie)

Malárie si pro nás pøipravila splitko dvou již mrtvých kapel. Takže první na holení pøichází TRAGIEDIA, která aè má tu smùlu, že existovala nìkdy na konci 80-tých let, nám teï chtì nechtì podsouvá nutkání, že tady asi pùjde o nìjaký ten po polský TRAGEDY revival. Vše je samozøejmì úplnì jinak, protože máme tu èest s pre-POST REGIMENT bandou, která se pyšní vysokooktanovým syrovým, na mùj vkus trochu kolovrátkovým (asi díky bicím) punkem. Èlovìk zkažený evolucí a progresí jako já to zas tak neocení, ale všem zralým archiváøùm se pøinejmenším rozbuší srdíèko. A koneènì dochází k otoèení kazety na stranu PSI. Sice taky už nìjaký ty tøi-roky mrtví, ale to nic neznamená. Rožnovský spolek složený z èlenù, které by jste tady urèitì hledaly. A tudíž ohromný, š?avnatý extrát živého chytrého punku samozøejmì provonìného tím nezamìnitelným rožnovským bigbeat / rockovým šmakem, který tady jako u kolegù prostì musí být. Najdeš tady krom jiného kutilskou zruènost a také šmrnc pochytaný od FPB / UJD, zpìv nìkdy navodí atmosféru pošahanosti Dead Kennedys, vše pìknì s potøebnou dávkou energie, dravosti a sehranosti. V podobì coveru se dostane na kolegy ŠTASTNÍ A VESELÍ (a neodpustím si, že prošvihnout nové pøevtìlení této kapely do super bandy CATHEAD se rovná pøinejmenším bláhovstvím!). Nebudu zdržovat a rovnou to radìji uzavøu, protože strana PSI je jednou z nejlepších tuzemských kazetových nahrávek co se mnì v poslední dobì dostala do ruk. Takže zkrátka - je to ohromný!

Malarie
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd