webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 06 | 2005 - 18:44 - reactions: 0) ivan
SINAI BEACH - ´IMMERSED´
(Victory Records)

Taky jsem znal jednoho kluka, kterej moc neèetl. Hranice svýho sídlištì opustil jen zøídka a jednou (asi ve 20-ti letech svýho života) byl pøekvapenej, že uprostøed Prahy existuje park, kterej se jmenuje Kampa. Nebyl to zlej kluk, naopak. Byl moc hodnej a pøíjemnej. Potíž byla v tom, že obèas vypustil hlášku, která mì vedla k nepøíèetnosti. V období války v Iráku: „Myslím, že je dobøe, že je americká armáda v Iráku. Postarají se o civilní obyvatelstvo, který doteï trpìlo Husajnovou tyranií.“ Nezbylo než se smíøit s pohledem pod klapkama a radši odejít.
Nìkdo nìkde napsal, že Sinai Beach jsou køes?anská kapela. Ano, slovo God, Lord a protiváha Hell se v textech týhle kapely objevuje víc než Vans z úst prodavaèe sk8 shopu za jednu smìnu. To pro mì nic neznamená. H8000 scéna si taky libovala ve vyšších sférách, ale pochybuju, že by jeden jedinej èlen kapel typu Liar nebo Sektor chodil do kostela pro odpustky.
Sinai Beach znìj jako stovky jinejch kapel, který vychoval label Eulogy Recordings. Jestli máte rádi Bury Your Dead nebo Unearth, mohli byste bejt na svým trávníku. Zpìv se obèas snaží bejt zajímavej a vzdálenì mi pøipomíná starou kapelu Majority of One. Ne marný mùže bejt i použití samplù v nìkterejch skladbách. To všechno ale jde do háje pøi pohledu do dìkovaèky, ve který kluci po vzoru týpka z pøíbìhu z prvního odstavce dìkujou US Air Force, námoønictvu USA a speciálním jednotkám z minulosti, budoucnosti a hlavnì souèasnosti za obranu JEJICH svobody a obìtí, kterých není schopen každý. Mìli byste se pánové poohlídnout i po jinejch informaèních kanálech než jen èumìt na CNN. No a já se jdu vyzvracet!!!
 
[59kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd