webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 06 | 2005 - 19:33 - reactions: 0) ivan
NILE - ´ANNIHILATION OF THE WICKED´
(Relapse Records)

Ufff. Nová deska Nile je na svìtì. Asi pøed dvìma mìsíci jsem listoval magazínem Terrorizer a poslouchal pøitom kompilaci, která byla jeho souèástí. Byl tam i jeden song z aktuálního alba ´Annihilation of the Wicked´. Tenkrát to znìlo, jakoby pánové ubrali na komplikovanosti a vnesli tak svìží vzduch do plachet, sorry do písku. Pravdìpodobnì šlo o song ´Lashed To the Slave Stick´, ale ruku do vìèného ohnì za to nedám. Pøi vší úctì k Nile a jinejm technickejm death metalùm, jakmile deska typu Cryptopsy, Nile, ale tøeba i The Dillinger Escape Plan (po pravdì: Dillinger mì bavìj jen naživo) trvá dýl než 25 minut, stává se pro mì utrpením. Nový Nile mají 52 min. Z tohoto prostého dùvodu preferuji Deicide, který jsou pøímoèarý a mají soudnost.
Nile existujou nìkdy od roku 1993 a hned na zaèátku sešlápli plyn pìknì na doraz, takže je jasný, že s pílí, která je hráèùm metalovejch kapel vlastní, nemùže bejt nový album špatný. Annihilation je sedmá studiová deska, ale nechtìjte po mì, kolikátá regulérní (poøád mi není jasný, jak berou pánové mojí nejoblíbenìjší ´In the Beginning´, což je vlastnì re-release prvotin ´Ramses- Bringer of War´ a ´Festivals of Atonement´).
S novým materiálem vstoupilo do sarkofágu producentský eso Neil Kernon (kterej se podepsal tøeba pod Queensryche anebo Nevermore- tahle kapela by to radši mìla zabalit, koule nabouchaný v koženejch kalhotách už dávno neletìj!). Svojí práci odvedl dle oèekávání. Zvuk je zabijáckej a èitelnej zároveò, což oceníte hlavnì v rychlejch pasážích, kde by nebyl problém se pøi horší produkci ztratit. Po hudební stránce jde opravdu o ryzí majstrštyk. Otázkou je, jak dlouho nás ještì vydrží pánové od Nilu krmit informacema o faraónech. Pøeci jenom: 12 let je opravdu dlouhá doba a kromì Ramsese tady zaèíná smrdìt i sebevykrádání. Doba, kdy vrcholem extrému a hudební dokonalosti bylo album ´Spiritual Healing´ od Death je v kelu. Všechno bylo èitelný a názvy nìkterejch songù si pamatuju do dneška. Jsem fakt zvìdavej, jestli nìkdy na koncertì uslyším dialog, kde jeden ze zúèastnìných vyøkne: „Ty krávo, slyšel jsem nový Nile! Nejvìtší bomba je song ´Chapter of Obeisance Before Giving Breath To the Inert One In the Presence of the Cresent Shaped Horns“. To narostou rohy i mnì a pùjdu si na uklidnìní pustit ´Velrybí hovìzí´.
Trochu rozpaèitej jsem i z obalu. Jasnì! Všechny obaly Nile jsou tak trochu kýè. Novinkový album však vládne. Co to je? Fantom Paøíže uškrcenej dvouma kobrama? „Zùstaò pøi zemi Ivánku. To je jenom žárlivost! Kdybys vlastnil barevnou vinyl verzi se všema textama a obal se na tebe zubil ve velkým formátu, tak jak to ve tvojí skøíni dìlá pøedchozí ´In Their Darkened Shrines´, urèitì bys mluvil jinak“. „No to je jasný ty malej hajzle v mojí hlavì, vždy? to posraný promo z Relapsu se ani nedá stáhnout do iPodu“.
No ale zpìt. Skalní fanoušci Nile dozajista odpustí, že to, co se odehrává na ´Annihilation of the Wicked´ už v podstatì od svých miláèkù slyšeli. To ale neznamená sestup do druhý ligy, takže korekt. Mnì se do hlavy vryly songy: ´Lashed To the Slave Stick´, což je ze zaèátku thrash death jízda s kruuutým zvukem a štìkavým vokálem v tradici konce minulýho století a ´Von Unaussprechlichen Kulten´, ve kterým figurujou tympány, který jsem u metalový kapely naposledy slyšel v podání Master´s Hammer. Pak si pùjdu pustit ´In the Beginning´ a budu fpoho.
Metal core kids doporuèuju titulní ´Annihilation of the Wicked´ (když už nebudou mít nervy na celý album). Pokud propásnete vysbírat mince hned na zaèátku, tak jste ztracený u pana doktora, kterej doporuèuje amputaci hlasem pana Suchaøípy.
No a vy ostatní, pro koho je tohle první zkušenost s Nile (existuje nìkdo takovej?) byste si pøed poslechem mìli obstarat náhradní slipy (a tanga, aby tady zase nevznikly nìjaký zbyteèný dohady o útlaku a sexismu. Myslím, že chlápci se spíš poserou strachy a holky pomoèej leknutím) nebo igelit.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd