webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 07 | 2005 - 11:28 - reactions: 0) Jirzophone
MELEEH – „Another low a new hollow“
(Black Star Foundation)

I zprvu složitý vìci jsou ve skuteènosti jednoduchý záležitosti. Jako právì v pøípadì kapely Meleeh. Takže seøadíme si vìci, který jsou jasnì daný: Švédsko, mìsto Malmö a vydavatelství Black Star Foundation. Co z toho vyplívá? Jasnì v Malmö žije pøece basák Emil z Children of Fall, øeditel Black Star Foundation. A jak vùbec znìjí Meleeh? Samozøejmì jako Children of Fall, pøesnìji nìkde mezi prvním a druhým albem, ale bacha - nemáme tu èest s nìjakýma slabýma napodobitelama. Uvøískanej tlaèenej vokál ve kterým poznáš mladou krev a ne žádnýho starýho dìdka. Šlapavá výbušná hudba, která je prošpikovaná zásekama, který tak všichni dobøe známe právì od zmínìných COF, kytary a basa se zastaví na jednom místì, které se opakuje se smrtelnou pravidelností a co by v mezièasech se bicí projdou pìknì na špacír. Melodické spletité propletence tak jako ohromná energie deroucí se z reprákù, øadí MELEEH do ranku EMO – jenže si moc dobøe vzpomeò na èasy, kdy tyto tøi písmena ještì nìco znamenali a neple? si to s dobou souèasnou, kdy je tento termín pøiøazován plytkým rockovým blbostem druhé kategorie. Tyhle Švédy pokud tì aspoò trochu baví COF, ber jak setsakrametsky dobrou volbu, která tì rozhodnì nezklame! Seženeš u Day After nebo pøímo u COF.

Meleeh
Black Star Foundation
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd