webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(22 | 07 | 2005 - 22:04 - reactions: 0) ivan
R´N´R - ´THE INFAMOUS AND NOTORIOUS´
(Manic Ride Records)

Urèitì ten pocit znáte. Hrabete se v nìjakým distru a poøád ne a ne najít nìco, co by vás opravdu chytlo. Jste ochotný riskovat za každou cenu, protože dneska je právì ten den, kdy se nakupuje! Nedávno jsem èelil pøesnì týhle situaci. Z nudy jsem si koupil pøedposlední Darkest Hour, obohacený o DVD a jeden bonus track (znovu nahranej song ´For the Soul of the Savior´). V oèích nìkterých z vás se mùže jednat o naprosto zbyteèný krok, ale já nelituju. Rozechvìlé prsty se ale nedokázaly nabažit a tak zrak dal na první dojem. Narazil jsem na desku R´N´R, která disponovala bezkonkurenèním obalem. S takovým obalem to nemùže bejt špatný, navíc mi o týhle kapele vyprávìl kamarád, kterej mìl bookovat jejich evropský turné (bohužel z nìj sešlo).
Na obalu stojí parta gangsterù z Chicaga 30. let minulýho století se štýlovejma samopalama s kotouèovým zásobníkem a pøed nima sedìj tøi šlapky v korzetech, silonkách a retro lodièkách. V ten moment jsem vìdìl, že tuhle kapelu budu milovat!
Jehla zapadla do drážek, já svírám úchvatnej obal a zaposlouchávám se. Takhle divnì pojatej hybrid hard core a klasickýho rock´n´rollu jsem asi v životì neslyšel. Rychlý songy na desce najdete asi jenom dva, z toho jeden mi ze zaèátku pøipomínal otevírák ´Blue Tile Lounge´ od Bones Brigade z ´Focused´. Není to ale tak divoký a thrash. Pánové se spíš držej ve støedních tempech a hrajou na jistotu. Úchvatný na tom celým je, jaká z toho jde energie. Tam, kde milujete Zeke za rychlost, sóla, melodie a klasický džísky a Hellacopters za hippie atmosféru, tady jste rádi v sevøení chlápkù z hard core scény ve strejcovskejch bekovkách, který tak nenávidí jak pan Hovaïák, tak Béòa. Dalo by se øíct, že podobnì hráli kdysi dávno CIV na ´Set Your Goals´, ale na týhle fošnì to nezní tak vyumìlkovanì a kýèovitì. Nedávejte moc na to, že na Manic Ride vyšly takový party jako Coliseum, Born Dead Icons nebo Annihilation Time, protože tohle je trochu jiný tìsto. Asi vám nezbyde nic jinýho než si ´The Infamous And Notorious´ poøídit a udìlat si vlastní názor. Pokud mì ale budete chtít bít za špatnej tip, radši si zarámujte obal a udìlejte si dobøe, tak jako já.

www.manicriderecords.com
www.bridge9.com
 
[99kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd