webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 08 | 2005 - 00:19 - reactions: 0) ivan
DOOMRIDERS - ´Black Thunder´
(Deathwish Inc./Reflections/Magic Bullet Records)

´Doomriders je tak blbej název pro kapelu... až je dobrej. Nemohli jsme vymyslet nic lepšího!´ (Nate Newton) Jo! Tenhle èlovìk je fakt neúnavnej. Vedle Converge, kde hraje na basu a Old Man Gloom, kde taky hraje na basu a ještì zpívá, si vymyslel další (a zase dobrej!) vedlejšák. Do party pøibral svý dobrý kámoše Jebba Rileyho (There Were Wires, Disappearer), Chrise Pupeckiho (Cast Iron Hike, tahle kapela byla stejnì jako Only Living Witness nedocenìná anebo blbì naèasovaná, hmm...) a Chrise Bevalaqua. Doomriders!!! Takže o co tady jde?! Urèitì si pamatujete, jak Nate na koncertech Converge pøekøikuje v pøestávkách mezi songama Jakea. Vypadá a zní pøi tom jako totální floutek, utrženej ze øetìzu, kterej má každýho, kdo je nad jeho chováním pohoršenej, úplnì na háku. Mnohdy mu padaj z pusy totální píèoviny, což obèas nese velmi špatnì Jake. Doomriders je Nateova realizace. Vidláckej death´n´roll (jestli zaèínáte jásat a na vaší džísce záøí nášivka Kabát, tak si odeberte první slovo týhle vìty a radši vypadnìte!), øíznutej punkem (v dobrým slova smyslu), Entombed, Disfear, Unsane, Thin Lizzy a troškou Hellacopters, kdyby nebyli tak homo. Je mi jasný, že na první poslech se tahle deska mùže nìkomu zdát jako úplná blbost anebo si myslíte, že nejde narvat tolik kapel do jedný, ale sami si dáte facku hned jak uslyšíte první sólo anebo èistì bluesovou ´Voice of Fire´. Uhranèivej, basovej zvuk drží pohromadì 13 songù, který vytváøej podobný puzzle jako tøeba deska Probot, kde se vystøídalo tolik lidí s tolika rùznejma stylama. Jenže tady jde o 4 týpky, který si chtìli za každou cenu vyzkoušet to, co jinde nemohli realizovat anebo o èem dlouho snili. Temnota, hlína, agrese, zvracení, bolest, sk8, hard core (víte, jak to myslím, ne?) a èernej humor. Všechny tyhle slova mají spoleènýho jmenovatele. DOOMRIDERS! Hned na zaèátku týhle recenze jsem mìl velkej plán. Vypíchnout jeden song za všechny. Pøemýšlel jsem o ´Ride Or Die´, kterej je podle osvìdèenýho scénáøe tak blbej až je dobrej! Teï poslouchám ´Black Thunder´ po osmý a seru na plán. Jen a? mì všichni sousedi slyšej: ´TOHLE JE kurva DESKA ROKU!´ Bez prdele.

www.deathwishinc.com
www.reflectionsrecords.com
www.magicbulletrecords.com
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd