webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(22 | 02 | 2006 - 08:58 - reactions: 0) Miker
SIEBENSÜNDEN - "Blod Slam Galla" 2xLP
(Malárie)

Tady z fleku napíšu jednu vìc, kterou bys mìl/a hned ze zaèátku brát v potaz: „TOHLE JE MOJE ŠTÝLO!!!“ Možná bude tahle recenze trochu neobjektivní, ale nedá se nic dìlat!!!
Tuhle švédskou smeèku, ve které pùsobí lidi z Tolshock, Warcollapse èi Counterblast jsem èekoval už pøi jejich první desce (taktéž na Malárii) kde se mi hodnì podobali na takovou míò psycho verzi Burning Witch nebo tøeba první desku Khanate (ber to decentnì), prostì vìc, která mì chytla, s povdìkem jsem tudíž bral informaci o tom, že by mìlo spatøit svìtlo svìta dvoj-LP téhle bandy. Nìjaký èas to trvalo, ale je to tady. Hážu první fošnu na gramec a už to…nejede…tohle by jeden èekal, ultra pomalý Sludge (musím to napsat) Doom v nynìjší podobì hodnì nasáknuvší Industriální zvuk a vlivy, tohle má pøesnì tu pøevalující se atmosféru, kterou na tomhle stylu tak miluju, prostì klasika „Tramal stav“, ležíš, nic se nedìje, zaspíš pùl válu, nevadí, nic závažného se nestalo. Já tyhle smeèky poslouchám proto, že je mi to jedno, zní to, kurwa, hodnì divnì? V recenzích na druh týhle muziku se vìtšinou èteš pøirovnání typu, zvuk apokalypsy, pohøební pochod, atd…no a není už tomu hlavnímu hrdinovi, kterého nesou na márách jedno co mu hrajou? Vláèná eroze zvuku, kde se sem tam mihne nìjaký ten „osvìžující“ moment, tøeba jazzový motiv kytary ve tøetím válu (nevím to jistì), bortící se tìlesná schránka (kapela) a øvoucí duše uvnitø (zpìv). Tenhle materiál zní možná trošku víc strojovì než pøedchozí fošna, ale na druhou stranu víc realisticky. „Urban Industrial Sludge Mayhem“, pokud si libuješ v psychickém týrání sebe sama nebo se rád nudíš, tak si tohle double-LP poøiï, pokud ne tak si kup nìco co je bližší Twému srdci nebo hudebnímu cítìní. Já jsem se v téhle desce dokonale našel, takže v tom mám jasno, stejnì tak jako Ty v téhle recenzi, ne?
Karle a Martine, udìlali jste mi radost!!!

by Jakob massgenocide

Malarie
 
[132kb][36kb][82kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd