webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(26 | 02 | 2006 - 21:36 - reactions: 0) Auss
The Lords (USA), Coliseum (USA)
Pátek 3. bøezna, klub 007 Strahov

Na Sedmièce bude v pátek 3. bøezna poøádnì horko. Lords a Coliseum. Coliseum a Lords. Punk rock, metal, Louisville scéna, d-beat, drtivý riffy. Jestli tenhle koncert chcete brát jen jako rozcvièku pøed Doomriders, tak bacha, aby vás ta rozcvièka nakonec úplnì nerozsekala.

Lords vydali loni na Jade Tree album “Swords” a je to jedna z tìch desek, který Jade Tree vrací zpátky do hry. “Swords” je dlouhý pøesnì dvacet minut a jednu vteøinu, je na nìm tøináct vìcí, ale jestli si myslíte, že jde o jednoduchý punk rockový vypalovaèky, budete pøíjemnì šokovaný. Lords dokážou do minutu a pùl dlouhý skladby nacpat spoustu nápadù – a zároveò si dovedou ohlídat, aby to poøád pìknì sypalo. Pøedstavte si surovost a rychlost Black Flag v období tìsnì po Rollinsovì pøíchodu, namixovanou se staršíma Voivod. A nebo prostì brutální punk rock s thrashovým ostøím a rytmickou genialitou. “Jo, starý Voivod mám hodnì rád, hlavnì album Nothingface” pøiznává zpìvák a kytarista Chris Owen. “Jsem taky velkej fanoušek Slayer, Black Flag a mám rád první desky Rollins Bandu. To jsou moje hlavní inspirace.” Lords jsou teprve na zaèátku svý cesty, ale už to kolem nich lítá napravo nalevo.

Oproti Lords jsou Coliseum v podstatì veteráni. Hlavnì kytarista a zpìvák Ryan Patterson (Black Cross, Breather Resist) je v nejlepším slova smyslu “profláklá” persona. Jeho hudební vize, realizovaná v Coliseum, je ale o dost pøímoèaøejší než tøeba v Breather Resist. A když se ve vìtšinì recenzí na tuhle kapelu objevuje pøirovnání k Discharge, nesmíte se divit. Prostì to tak sedí. Coliseum mají na kontì bezejmennou desku, 12” EP “Goddamage” a split právì s Lords. A bacha – možná vás šokuje, s kým Coliseum svý desky nahrávali: je to Jason Lowenstein ze Sebadoh!!! Zvuk Coliseum je rychlou a drtivou odpovìdí na Motörhead, která je ochucená nekompromisní silou His Hero Is Gone, valivostí Karp a zuøivostí From Ashes Rise. A další plány Coliseum? Split s Doomriders, na kterým obì kapely hrajou coververze Danziga. Nejlepší pozvánka na Sedmièku…

Lords: www.lordsoflouisville.com
Coliseum: www.coliseumsoundsystem.com

Pozor! Uvìdomujeme si, že se jedná o dva stylovì hodnì podobné koncerty tìsnì za sebou (1.3. The Holy Mountain/Human Error a 3.3. Coliseum/Lords). Proto, kdo pøijde na oba, zaplatí za jeden pouze 100,- místo obvyklých 150,-. Díky!
 
[369kb][85kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd