webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(02 | 03 | 2006 - 23:41 - reactions: 0) DIY
SOME GIRLS
+ special guest: Malkovich (NL), Landmine Spring, Anyway
Abaton - Praha, 28. bøezna 2006


D Smack U Promotion a Abaton Production pøiváží dárek pro všechny obdivovatele ostrých kytar a ještì ostøejších týpkù. Americká hardcorovì punková sestava Some Girls vás rozhodnì nemùže nechat chladnými. Abaton, 28.bøezna 2006 od osmi veèer. Koncert jen pro odvážné!

„Chceme jednoduše brutalizovat posluchaèe, vpálit jim naše písnì pøímo do ksichtu a nepøestávat s tím, dokud se nezaènou dusit vlastní krví. Žádný maškarády, pøevleky a podobný sraèky - jen se narvat lidem naplno do otevøených uší a skákat po jejich hlavách!“
øíká Sal Gallegos ze Some Girls.

Some Girls je pìtièlenný hardcorovì punkový masakr pocházející od bývalých èlenù kapel Locust, Plot To Blow Up The Eiffel Tower nebo Give Up The Ghost, z ospalého mìsta San Diego v Kalifornii. Momentálnì vydali svou debutovou desku u Epitaph Records: Heaven's Pregnant Teens, kterou produkoval Alex Newport ze Sepultury.

Historie Some Girls zaèala na zaèátku 2002 kdy zpìvák Wes Eisbold (American Nightmare) a kytarista Rob Moran (ex-Unbroken) zaèali spøádat plány na založení hluèný a tvrdý skupiny která by lidi „poøádnì srala“. V následujících dnech byl bubeník a majitel studia Two Miles Till Iocon, Sal Gallegos pøivolán, aby pomohl Eisboldovi a Moranovi s jejich misí a bìhem nìkolika propocených hodin se zrodily první pecky Some Girls. Pùvodní idea byla mít na odehrát každý koncert s jiným basistou, ale po dvou odehraných koncertech s Justinem Pearsonem, kdy vidìli jeho skvìlo nápady, ho pøivzali do své kapely jako stálého èlena. Bìhem roku se k nim pøidal i druhý kytarista (bývalý èlen Crimson Curse and do té doby èlen Tristeza) Christopher Sprague který byl v roce 2004 nahrazen kytaristou Chuckem Rowellem z Plot To Blow Up The Eiffel Tower. Koncem roku 2005 skupinu opustil Rob Moran a nahradil ho Nathanem Joyner.

S tour, které si na podporu své desky pøichystali jsou pøipraveni rozpoutat brutální útok elektrifikovaných kytar. Jejich show je hudební psychóza, která pøidává nový rozmìr brutality do této hudební kategorie. Jejich masakr zneužívá vaše uši a konèetiny a jde vám pøímo po hrdle aby dosáhl vaší totální dezorientace. Jak chladnokrevnì øíká Rowell, „Hardcore není jen hudební styl. Naším úkolem je také trestat lidi. A já mám na mysli vážnì trestat lidi“.

Neøíkejte, že jsme vás nevarovali...!

Wes Eisold – zpìv
Justin Pearson – basová kytara
Nathan Joyner – kytara
Chuck Rowell - kytara
Sal Gallegos - bicí

start: 20:00
vstup: Pøedprodej 150,- + poplatky, na místì 200

Pøedprodej vstupenek v sítích Ticketpro a Ticketstream.


Více info na www.somegirlshaveallthefuck.com a www.prostorabaton.cz.

Inkvizice!
 
[27kb][590kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd