webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(15 | 03 | 2006 - 19:51 - reactions: 0) DIY
31 Knots [USA, Polyvinyl/Own Records]
Some Other Place [CZ, Free Dimension]
úterý 21.bøezna 2006 20:00
klub 007 Strahov

Math-rocková trojice 31 Knots, usídlená v Portlandu, ale napojená na sanfranciskou
nezávislou scénu (klubko personálnì provázaných kapel a projektù Dilute, Deerhoof, Tarentel, Lazarus, Howard Hello, Okay a pár dalších), se poprvé objevila v Praze v prosinci 2004 pøi zastávce turné s washingtonskými Q And Not U a jejich show tehdy podle mnoha pøítomných trumfla produkci borcù z Dischord Records. Na sklonku loòského roku Knots pøišli se ètvrtým øadovým albem “Talk Like Blood“, prvním od pøestupu z labelu 54 40 or Fight! k Polyvinyl/Own Records. V úterý 21.bøezna je na strahovské Sedmièce podpoøí zástupci Free Dimension Records, sporadicky vystupující jihoèeští post-rockeøi Some Other Place, kteøí prý nachystali nový program.
Jádro Knots se zformovalo už v polovinì 90tých let a tvoøí ho bývalí spolužáci Joe Haege (zpìv, kytara) a Jay Winebrenner (basa). Sympaticky nespìchají se sbíráním plodù svojí letité práce a nechávají je naopak pìknì uzrát. Jejich pøedchozí tøi alba vèetnì “It Was A High Time To Escape“ z roku 2003, kdy se prvnì za bicí posadil Jay Pellici (jinak producent Erase Errata, Cheval de Frise), si pomalu ale jistì našli jak fanoušci experimentálního indie rocku, tak vybíravá kritika, která hlavnì v kytarových partech a vypjatém zpìvu Joeho Haege chce slyšet odkazy na art- a prog-rockové kapely typu Yes nebo ELO. Nìco na tom je, ale Knots pøidávají post-punkovou dravost a hlavnì totální instrumentální perfekcionismus bìžnìjší mezi jazzmany, což je odlišuje od leckterých souèasníkù na scénì. V melodických zvratech a komplikovaných písòových strukturách najdete paralely tøeba s Don Caballero, North Of America nebo se staršími alby Modest Mouse. Deska “Talk Like Blood“, kterou spolu s kapelou produkoval Scott Solter (Spoon, Okkervil River) je zatím nejpøístupnìjším i nejpestøejším dílkem Knots. Hlavní slovo tu od kytary obèas pøebere piano, opìt v rukou Joe Haegeho, jindy sekvencér, pøes který vytváøí zvukové plochy jakoby vypùjèené z moderní vážné hudby. Kritiky zmiòují pøíbuznost souèasného zvuku Knots s Mars Volta, frontman Haege mluví o zásadním ovlivnìní Fugazi a Minutemen. Kapela, která je už podle poslechu „Talk Like Blood“ ve skvìlé formì, by mìla svojí víc než dobrou povìst bez problémù obhájit i naživo.

vstup: 150,- / rezervace: tickets@am180.org
web vèetnì mp3: www.polyvinylrecords.com
www.ownrecords.com
www.freedimension.cz
www.am180.org
 
[70kb][64kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd