webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(17 | 03 | 2006 - 13:10 - reactions: 0) Houdy
Støeda 29.3.: the Epoxies (USA) – klub 007
Pokud by se v punkovém squatu potkali a zamilovali Debbie Harry s Devo a dohodli by se, že spolu založí punkovou kapelu, výsledkem by byli Epoxies!

Epoxies vìdí, jak se postarat o zábavu: jejich koncert je (skoro) èisté DISCO, samozøejmì s punkovým základem. Syntetizátor ve zvuku téhle taneènì-punkové kapely hraje velmi významnou roli, stejnì tak jako charakteristický melodický vokál zpìvaèky Roxy Epoxy. Míchání nové vlny s punkrockem pøineslo své ovoce; pakliže v osmdesátých letech chybìli tomuto stylu tøi základní vìci: kytary, srdce a energie, Epoxies je dodali mìrou vrchovatou. A výsledek, spojující to nejlepší z obou stylù, stojí zatracenì za to!

V dnešní dobì už je pomìrnì tìžké pøijít s originálním zvukem, ale Epoxies se to pøesto povedlo. Chytlavá melodická muzika s nezamìnitelným charisma pøímo nutí k tanci a jejich koncerty, povìstné výbušnou energií, tak pøipomínají již zmínìnou diskotéku.

Od roku 2000, kdy se tahle kapela dala dohromady, toho stihla již hodnì. Kromì nekoneèné šòùry vlastních koncertù prodali 20.000 kopií svého debutu, odjeli turné s NOFX a vidìt jste je mohli i na pódiu slavného turné Rock Against Bush (s takovými jmény jako Anti-flag nebo Strike Anywhere). Na zaèátku loòského roku se pak upsali Fat WReck Chords, kde vydali své zatím poslední, explozivní album Stop the Future.

A nezapomeòte: když disco, tak s náležitými obleèky! Latex, rùžová, fialová a tygøí letí a pokud se pøizpùsobíte, budete zaruèen in :-)
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd