webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(24 | 03 | 2006 - 19:17 - reactions: 0) sinner
Mastodon - "call of the mastodon"
(Relapse)

Mé hudební srdce je urèitì jinde, než je tahle nahrávka. Ale nìkdy tomu prostì tak osud chce, že mi v ruce uvízne vìc, o kterou bych jinak zøejmì asi ani nezavadil. A když jsem v prstech držel novou nahrávku Mastodon, byl jsem rád že takovéto náhody existují a to protože tahle vìc od Mastodon je prostì monumentální, jiné slovo, které by blížeji popisovalo takhle ve zkratce náboj téhle desky zøejmì neexistuje.
Hned první vìc, která vám dá tu pravou facku je sound desky. Má nadnesenì øeèeno hroznou tíhu a nìkdy až zaráží jeho hrozná naléhavost. Byl jsem uchvácen, co se dá za pomoci jen pár nástrojù a akordù vytvoøit za bouøi emocí. Vše postaveno jasnì na kytarách, které svou precizností nedají místo k odpoèinku, pro mì osobnì zde nebyla žádná slabá chvilka, u které bych si øekl, že teï je to místo, kde se polevilo.
Hard rockový základ ve spojení se stoner nábojem vytváøí opravdu explozivní kombinaci, síla všech rifù, které se støídají, je ohromná. Ani když si tøeba skladba odskoèí nìkde až do sludge vod nebo nabere trochu ambientní smìr, nelze nalézt závan nìjakého zabìhlého schématu. Mírnì chaotické postupy mají vždy svùj pevný øád a nesnaží se skladbu rozmlátit na spoustu nesourodých dílù, ale vždy jakoby skladbu posunout o kousek výše a dodat ji tím na ještì vìtší impozantnosti.
Pro mì tahle deska poøád pøedstavuje tìžko pochopitelnou a stravitelnou vìc. Tak jako mi dlouho trvalo pøijít na chu? Neurosis, bude zøejmì i tohle podobný oøíšek. Vím jistì, že se mi ta deska líbí, ale poøád se z ní snažím získat pocit, že mì na žádném místì nedokáže zklamat, že je tak dokonalá, jak jsem si to možná i trošku vsugeroval. Prostì mì tahle deska chytla a snad nebudu sám, kdo bude v téhle desce hledat tu poslední kapku k dokonalosti.


www.mastodonrocks.com
www.relapse.com
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd