webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(28 | 03 | 2006 - 13:14 - reactions: 0) Banan
Koncertní smrš? na 007
part III.

Ahoj všichni! Kdo si myslel, že ho necháme vydechnout, ten se samozøejmì mýlil! Tady je smrš? na duben, zatím jen v nìkolika vìtách, ale aspoò si udìláte pøehled, co vše se chystá. Podrobnìjší info pozdìji, ale to už urèitì víte. Mimochodem... DÍKY MOC ZA PODPORU!
(všechny koncerty opìt na strahovské sedmièce)

03.04.2006
THE YELLOW PRESS (usa) Ex - Torches to Rome! Tihle chlapíci to mají v krvi! Vydávají na Day After a loni odehráli jeden z nejživelnìjších koncertù, co 007 pamatuje. Letos si je nenechte ujít! Zábavnej mix Liars, Fugazi a The Make Up!
EMEMVOODOOPÖKÁ - držitelé Andìla :)

09.04.2006
A DAY IN THE BLACK AND WHITE (usa) Jedna z novìjších a hodnì nadìjných scramo kapel na profilovaném labelu Level Plane! Parádní energická jízda vycházející z Ebullition kapel poloviny 90. let, s vìtší dávkou rock'n'roll postupù! Smíchej Shotmaker a Transistor Transistor s trochou Panthers a je to tam!
DAYS OF OUR LIVES - Jejich premiéra na 007! Jeden z objevù stále se rozrùstající severoèeské scény! Kráválový energický nátìr!

12.04.2006 Praha, 11.04.2006 Olomouc
STRENGHT APPROACH (ita) Dnes již legenda evropského old school hardcoru! Po nìkolika vystoupeních na Fluffu, koneènì samostatný koncert! Našláplý a tvrdý old school v nejlepší tradici Gorilla Biscuits nebo Bold!
PRESLEY BASTARDS (fin) Nejnovìjší akvizice na Combat Rock Industry! Nová kapela èlenù Endstand a Manifesto Jukebox! Totální hc/punk/rock'n'roll nátìr, tak jak to umí jen oni!
DIE! (ita) Likvidaèní rychlý hard core

21.04.2006
GOGOGOAIRHEART (usa) Kdysi tahle kapela hrála spoleènì s Milemarker ve Futuru a už tam to byla jízda, ale jak všichni víme, Sedmièka je Sedmièka a tam to teprve bude PARTY! Gogogo vydávají na GSL a je to totální retro ve stylu PIL s vìtší dávkou afektovanosti a taneèních rytmù! Obrovský pøesky, barevný košile, hrozný úèesy (na což se samozøejmì mùžete v klidu vysrat) a hlavnì muzika, která vás donutí se hejbat!
CLIMATIZADO - Psychopati znovu na scénì! Tentokráte s novou deskou a mnohem temnìjším a vyklidnìnìjším soundem.

23.04.2006
THAT FUCKING TANK (uk) V hudbì That Fucking Tank se mísí rafinovanost Chevreuil s bordelovým magoøením Lightning Bolt - a mimochodem - TFT je projekt dvou lidí z vyníkající noise mašiny Kill Yourself
C - Vyníkající instrumentální nátìr

24.04.2006
AMANDA WOODWARD (fra) Pøes dva roky èekám až se tihle borci vrátí zpátky a je to tady! Tohle je èistá esence emocí a punku! Kraválový a pøitom neuvìøitelnì melodický projev a naprostá nálož energie. To nejlepší z kultovní francouzské emo scény poloviny 90. let (Finger Print, Ivich, Peu etre) zahrané s moderním nášlapem a totálním pøehledem!
THEMA 11 - Thema má nový materiál, který je mnohem víc metal, pøi zachování všch temných atributù! Tohle bude jízda!

A ještì jedna horká novinka chystaná na kvìten!

13.05.2006
Dámy a pánové, THE ROBOCOP KRAUS!!! Po více než tøech letech se tihle veteráni vrací do Prahy! A je jasné, že to bude vyjímeèná událost! Nenechte si je ujít! Jako host se pøedstaví THE MOOD.

Tak to je zatím vše. Díky všem kdo na koncertech kouøí venku (a samozøejmì také tìm, kdo na koncerty vùbec chodí)! Zùstaòte punk!

(tento výèet nemusí být úplný)

www.klub007strahov.cz

Banán
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd