webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 04 | 2006 - 10:05 - reactions: 0) Jirzophone
BAYSIDE - „Acoustic“ CD+DVD
(Victory records)

BAYSIDE jsou typickým pøedstavitelem toho co teï tak rád Victory produkuje a nutno dodat se znaèným úspìchem. Tedy dravá rocky muzika doplnìna o melodický vokál, v pøípadì BAYSIDE se naštìstí obejdeme o to pøedpisové støídání uøvaného vs. melo zpìvu. Dùvod proè kapela sáhla po natoèení akustického alba nás zavede na podzim minulého roku, kdy BAYSIDE jeli tour se svými kolegy Hawthorne Heights, Silverstein, Aiden a pøi jednom pøejezdu na další koncert dostal van kapely smyk. Pøi havárii zemøel bubeník a basák utrpìl vážné zranìní. Kapela se na popud fanoušku a spolu vystupujících kapel nakonec turné po 14 dnech od havárie rozhodla dohrát v akustickém provedení, o které se postarali zbylí dva èlenové vyzbrojeni jen španìlkami. CD èást tohoto alba obsahuje 7 studiových akustických nahrávek, kdy kapela sáhla nejen po písních ze svých pøedchozích alb, ale na øadu se dostane i pøedìlávka od Smoking Popes, na které hostuje i samotný zpìvák této kapely. 7 skladeb není finální èíslo, co by bonusová èást je tady vybavena coverem od Elliotta Smithe, jedním akustickým živákem a nevydanou skladbou kterou kapela ještì nahrála pøed havárii, tedy v kompletním složení. Nové a netradièní akustické provedení kapely dává vyniknout nejen bravurnímu melodickému zpìvu, ale v souhøe dvou španìlek bude pozornost poutat i zruèná práce druhého kytaristy Jacka O´Shea. A musím uznat, že normální tedy neakustiètí Bayside mì nièím nelákají, ale tahle verze má nìco do sebe. Pokud chcete na chvíli vypnout, tedy doslova , odpoèinout si od elektrických kvílení a øinèivých bicích, tohle stojí vážnì za zkoušku. Krom CD, album obsahuje ještì DVD nosiè na kterém je zachycen celý akustický koncert. Na øadu se dostanou všechny skladby, které jsou pøipraveny již v audio podobì, zde hrané pøed narvaným klubem. Na úplný závìr dojde i na øádný doják. A komu by tohle nestaèilo je zde pøipraven i materiál ze studia, tedy z natáèení této akustické desky a úplný konec už je pak vìnován památce zesnulému bubeníkovi.

Bayside
Victory records
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd