webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(17 | 05 | 2006 - 10:34 - reactions: 0) DIY
Kmenovej Fest
21.5. Centrální park naproti Café na pùl cesty

Karma je neúprosná. Najde si vás v unavený v posteli, natankovaný na hajzlech. Najde si vás na koncertech, kde neèekáte vùbec nic, kromì pachu zpocenejch tìl. Logicky - na Iggy Popa se nechodí každej tejden... K Italùm mám pochopitelnì despekt, když mi bylo zhruba mínus 900 vyplenilo rytíøstvo týhle zemì Milán. Nakradený skvosty (už pøed tim zkonfiskovaný køižákama v Konstantinopoli) zdobìj národní Archu úmluvy, relikviáø Sv.Maura. Jasný jak facka, ale to nestaèí... V den narození mýho prvorozence se squadra azzura doèkala potupný porážky na ME v Anglii. Ušatej Pavel Nedvìd si podepsal svojí pravaèkou pøestup do Serie A. Osudovost jak øemen. DISCO DRIVE jsem potkal úplnou náhodou. Stejnì jako spousta blbcù ze Silver Rocket žeru Washington D.C. a tak jsem si pøed tøema rokama nemoh' na Sedmièce nechat ujít THE CASSETTES. Výborná, vzrušující kapela, oscilující mezi zemitostí a takovym tim (ale polovysokym) buzíckym nadhledem. Dvì desky jak brus. Prostì pajáda. Nadchází pùl devátá, pøed nima se na pódium kýblujou tøi bramboráci. Chvíli se zdálo, že budou bezradný jako Mdloba bez plejlistu ale to co vypadalo zkraje jako veøejná zkouška se bìhem nìkolika málo taktù zmìnilo ve výbornej, Anglií ovlivnìnej postpunk, pohánìnej backbeat soundem. Svižnej set mì nadchnul, takže osm pìtek obìtovanejch za split s "Kazetorama" nemohlo bolet. DISCO DRIVE jsem si zapamatoval, takže když pøišel mejl, že by rádi pøedskakovali ENON nebyl problém. Ten koncert se nakonec moc nevyved, ale kucí z industriálem a èutáním prolezlýho mìsta se vracej do Prahy rádi. Jako minule, kdy hráli pro 20 lidí a pøesto rozjeli párty jak hovado, pøi který stíhali pobíhat po Chateau jak smyslù zbavený, platit pokutu za špatný parkování a pak se bez odmlouvání jak jehòátka nechat odvýst k známýmu veganskýmu Herodesovi Banánovi (hehehe...to dìlaj ty vousy, kámo...). Tahle parta dvou ironicky naladìnejch smíškù a jednoho basovýho Puèmelouda Andrey, kterej na vás ve ètyøi ráno suverénnì vybalí pøíslušnost ke kulináøský sektì a bude vám do zemdlení vyprávìt o rozdílu mezi makarónama a fusili má zkrátka bezstarostnou jižanskou auru, a když už se stane a já pøibouchnu kníráèovi prsty do dveøí dodávky (díky Mede za sobotní lekci!), tak uslyšim maximálnì peprnej pøíval nadávek a žádost o led bez zbyteènýho vytahování nožù. Kultivovaní divoši na cestách, úplná pøedloha pro E.T. Setona. Navíc nesnášej Juventus! Takže pokud pøísahaj (a to voni dìlaj docela rádi) tak jedinì na AC Turín, The Clash, Fugazi, Pop Group a Les Savy Fav. A já? Odpøísahávám na TUHLE NEDÌLI (21. 5.) v Centrálním "pankáèskym" parku, naproti Café na pùl cesty. Skvìlá náplast pro všechny truchlící nad rozlitym mlíkem ROBOCOP KRAUS i pracovním vytížením, bránícím jít na WATCHERS. Pro všechny, který maj rádi excentrický psychopaty, kterejm familiernì øikáme DEVEROFKA a DÌTI. Bude mejdan, budeme manifestovat. Tenhle svátek budeme trávit (spoleènì s obìdem i èasem) v hodnì pøíjemný konstelaci.

Tady je line-up kmenovýho OpenAir:

14.00-14.30 KDYBY PSI
15.00-16.00 DÌTI DEŠTÌ
16.30-17.30 DEVEROVA CHYBA
18.00-19.00 DISCO DRIVE
19.30-20.30 GORO

www.detideste.freemusic.cz
www.freedimension.cz
www.discodrive.org
www.myspace.com/discodrivepunk
www.goro.xf.cz

Job
 
[266kb][101kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd