webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(14 | 05 | 2006 - 15:42 - reactions: 0) Banan
CLOU, BALACLAVA, 5th APRIL
Støeda 7.6. 2006 klub Retro, Praha (roh Francouzské a Námìstí Míru)

Ahoj všichni. Chtìl bys vás touhle cestou pozvat na další ze série benefièních koncertù, který tentokráte neprobìhne v klubu 007, ale ve vìtším prostoru, tedy klubu Retro.
Asi pøed pùl rokem jsem se klukù ze Clou zeptal, jestli by byli ochotni zahrát na benefièním koncertì pro Svobodu Zvíøat. Jejich odpovìï byla ano, ale že by byli rádi, kdyby se vydìlané peníze rozdìlily na dvì poloviny. Jedna by pøipadala na aktivity Svobody Zvíøat a ta druhá by pak šla na konto Pomocné tlapky.
Naše dlouholeté kontakty s tìmito organizacemi nám dávají záruku, že vzdìlané prostøedky budou využity úèelnì a ku prpspìchu tìch, pro které se tyto organizace snaží zlepšit životní podmínky. A to je také idea tohoto koncertu. Využít potenciál, který v sobì vystupující kapely mají a zkusit alespoò na jeden veèer propojit dohromady více lidí z rùznými pohledy na svìt a vydìlat peníze, které pomùžou. Vybrali jsme si k tomu tuhle cestu a je jen na vás jak se k tomu postavíte vy. My budeme rádi když pøijdete.
Koncert zaèíná ve 20.00 a na místì bude pøipraven vegánský raut od Svobody zvíøat, infostánky a zadarmo bude k mání též veganská zmrzlina.
Vstupné bude 199 kè a 100 kè z každé vstupenky pùjde na benefit. V pøípadì, že po zaplacení všech nákladù ještì nìjaké peníze zbudou, vìnují se též na benefit.
Díky za pozornost a podporu.

Milan Balaclava

www.clouclub.com
www.balaclava.wz.cz
www.5th-april.com

www.svobodazvirat.cz
www.pomocnetlapky.cz
 
[52kb][119kb][77kb][70kb]

[347kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd