webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(06 | 05 | 2006 - 08:47 - reactions: 0) DIY
APOCALYPTIC DJ'S: UPRISE, JIG AI
+ reprodukce a vizualizace rámusu dvojicí Márnice a Støap
17. 6. 2006 od 19:00 @ MATRIX, KONÌVOVA 13, PRAHA 3 .

Celá akce vznikla víceméòe náhodnì. Poklidnì ležící se Márnice na gauèi byla jednoho dne vyrušena majitelem Matrixu, zda by nezaøídil na sobotu 17. 6. 2006. reprodukovanou hudbu, že prý je volný termín. Páè je Márnice povaha dobrodružná a milující špatnost jeho odpovìï znìla kladnì.
Jen potøeboval k tomuto poèinu vhodného bracha. Nenapadl ho nikdo zvrhlejší než vìrný to pøítel Støap. Vzhledem k tomu, že nejvíce vymyslí v hospodì, vše probrali a dostali nápad. Oba se motali ( obèas do slova a do písmene ) okolo dvou mladých grindujících chásek, které v Praze sice nehrály. Naše duo výteèníkù však vìdìlo, že se nejedná o oøezávátka a nápad o rozšíøení akce na koncert kapel Jig Ai a Uprise byl na svìtì.

JIG AI – Jsou kapela z Prahy a Lužné u Rakovníka. Jejich obsazení èítá tøi vysmáté stvoøení matky pøírody Mozek ( NCC ) – guit, vox , Burák ( NCC ) – bass, vox a Štefi ( V.O.H, Psychotic despair ) – škopky. Jejich produkce by se dala oznaèit jako goregrind s patøièným nadhledem a intsrumentální zruèností. K onomu nadhledu posuïte sami dají se brát texty typu FRESH MANGA FLESH nebo PEC NÁM SPADLA VS SKÁKAL PES pøíliš vážnì ? Odpovìï zní, nikoliv. Pánové hrají, co mají rádi a jde jim to náramnì od ruky. Jejich eponymní debutová kolekce èítající osmnáct skladeb je k dostání u BIZARRE LEPROUS PRODUCTION, další info na www.jigai.kbx.cz.

UPRISE – Je pro vìtšinu lidí jméno neznámé, aèkoli slovo recidivisté sedí na jejich èleny jak ulité. Osazenstvo tohoto grind komba tvoøí Putti ( Four seats for invalids, ex- Contrastic ) –vox, Honza ( odpoèívající Exhale, ex-Bizarre Embalming ) – kytara, Milan ( Alienation mental, ex -Ahumado granujo )-bass, Jurgen ( ex- Ahumado granujo, Intervalle bizzare ) – baterie.
Z uvedeného je patrné, že chlapci své nastroje již párkrát vidìli. V jejich pøípadì se jedná o øádnì naštvanou odrùdu drcení ne nepodobnou starým NAPALM DEATH èi TERRORIZER jen v modernìjším, stále však stylovì èistém ražení. Pokud by Vás jejich hudba zajímala blíže je možné ji slyšet na www.bandzone.cz/uprise . Pouze dodám, že debutní EP bude k mání u SHINDY production.

Reprodukce rámusu se odehraje po vystoupení kapel a to jak rámusem z vlastních zdrojù organizátorského dua, tak rámusem na pøání, který si navštìvníci akce pøinesou. Apokalyptiètí Djové Márnice a Støap ( domácky nazýváni Obelix a Asterix ) budou hrát dle libosti, zájmu a do padnutí.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd