webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 06 | 2006 - 22:48 - reactions: 0) ivan
Light This City - Remains of the Gods
(Prosthetic Records)

Remains of the Gods je témìø rok stará nahrávka (druhá v poøadí), ale jelikož je zatracenì tìžký sehnat u nás vìci od Prosthetic, rozhodl jsem se pro malou osvìtu. Konec koncù, Day After impérium se snaží souèasnou situaci obrátit k lepšímu, tak, aby si i místní mosheøi rozšíøili obzory. Pøednì: tohle je po dlouhý dobì metal core, kterej mì v záplavì všech béèek opravdu vzal. Tuctovej obal, kterej jakoby sekundoval všem nepovedenejm releasùm na Lifeforce na mì prosebnì koukal až jsem se slitoval a po dvou minutách poslechu jsem stydlivì, jako sám Jindøich, sedìl v koutì s otevøenou pusou nad projevem zpìvaèky Laury Nichol. Jo, i tahle kapela má zpìvaèku! A ta má sakra co øíct! Co text, to román! Žádný køeèovitý hesla. Lauøe je stopáž songù tak nìjak putna a dokud nevysloví vše, co jí leží na srdci, tak se nekonèí.
Nedalo mi ani takovou práci zjistit, v èem tkví úspìch Light This City. Kapela se totiž otevøenì hlásí k tradici thrash metalu z Bay Area. Stará Metallica, Testament a Exodus jsou pro nì stejný modly jako At the Gates a Carcass a s generací metal core kapel, na kterejch vyrostli, tím myslím Morning Again, Bird of Ill Omen nebo Dawn of Orion, vytváøejí vlastní, zajímavej thunder kako styl, kterej ale ví kudy kam a snaží se nechat za rohem populární kritikovu hlášku, že všechno už tu kdysi bylo. Mladší generaci taneèníkù mùžou Light This City vzdálenì pøipomenout Undying, ale jak už bylo øeèeno: tady vládne píle zdìdìná od klasikù a thrashová pøesnost (viz The Static Masses nebo Guiding the North Star) strká nejednoho konkurenta do kapsy. A dva fakty navíc: Ben Murray nahrál k týhle nahrávce nejenom bicí, ale i všechny kytary a to ve vìku 17 let! Respekt! Laura Nichol je nová Sabina Classen, takže i nìco pro Korka!

www.lightthiscity.com
www.myspace.com/lightthiscity
www.prostheticrecords.com
 
[20kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd