webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(21 | 06 | 2006 - 13:36 - reactions: 0) ivan
Yakuza - Samsara
(Prosthetic Records)

Dávný rituály, krev, orient, bambusový pole, opuštìný mìsta po anihilaci, pohled z výšky, ale ne z letadla; z perspektivy duše. Tøetí studiový album Yakuzy mùže evokovat všechno možný, jen ne každodenní mechanický úkony bìžnýho Evropana. Zasnìnost, rozèísnutá barvou dušenýho vokálu a podpoøená rifama, který pøed pár lety znovuobjevili Mastodon nebo High On Fire v kontrastu s uklidòujícím zvukem basy a saxofonu. Až do poslechu Samsary jsem bral saxofon jako svùj nejnenávidìnìjší nástroj. Tady ale pùsobí decentnì a spolu s klarinetem a cellem jen spoluvytváøí atmosféru, která mnohdy nemá daleko k soundtracku kongeniálního Blade Runnera. Samsara je deskou, která mi vyrazila dech stejnì jako dlouhou dobu zpátky ´Enemy of the Sun´ od Neurosis. Od tý doby jsem samozøejmì slyšel všechny Isis, Jesu, Amen Ra, Pelican a Keelhaul. Kapely, který sice máte rádi, ale poøád je to jenom pokraèování toho, kde ostatní skonèili. U Yakuzy (aè se mi ten název pøíèí jak chce a nebude asi dlouho trvat a kluci se budou muset nauèit obsluhovat svoje nástroje bez malíèkù) prožívám stejný nadšení jako kdysi dávno s prùkopníkama rùznejch stylù. Oblaka v bouøi navigoval odborník nejpovolanìjší, Matt Bayles (Isis, Botch) a vokál krále snù podpoøil Troy Sanders (Mastodon). Není tøeba více slov! Kdo se chytil slov mezi øádky ten tuší. Kdo jen mávne rukou, ten prohloupí.

www.yakuzadojo.com
www.myspace.com/yakuza
www.prostheticrecords.com
 
[17kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd