webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 07 | 2006 - 07:46 - reactions: 0) Jirzophone
DEFIANCE, OHIO. – The Great Depression
(No Idea records)

DEFIANCE, OHIO. mùžeme s klidem zaøadit mezi kapely THIS BIKE IS A PIPE BOMB a raný AGAINST ME! Kromì toho, že všechny hrají folk punk, tyto bandy prošli i stejnými vydavatelstvími, tedy zaèátek u Plan-It-X, který svoji pozornost soustøeïuje právì na tuto punkovou odnož a pak vydaní následujících desek už je plnì v rukou No Idea records. DEFIANCE, OHIO. mají tu výhodu, že pøi hraní je nemusí trápit pøípadné problémy s aparátem nebo elektøinou, protože jejich sestava je èistì akustická. Ètyøi hoši a dvì dívky si vystaèí s kontrabasem, bendžem, harmonikou, èelem, violou, španìlkou a nechybí samozøejmì bicí. Všichni se dìlí rovným dílem o zpìv a v tom nejlepším pøípade i rovnou všichni spustí dohromady. Co na této kapele obdivuji asi nejvíc je nasazení. Jejich mix klasického folku, písnièkáøství, bluegrassu a samozøejmì country vévodí právì neuvìøitelná punková sílá, kterou se mùže tato parta opravdu pyšnit. Neèekejte žádnou virtuózní dovednost, ale lehké punkové melodie se základem ve zpìvu, kdy je èas vyhrazen i singalongùm, které jsou umocnìny smyècovým šmrdláním. Chytlavý hudební mix jde ruku v ruce se silným DIY pøístupem a po textové stránce kapela oplývá chytrými politickými texty. Nebudu zastírat, že DEFIANCE, OHIO. mì naprosto okouzlili. A k tomu všemu je tøeba pøipoèítat jejich férový pøistup. No posuïte sami: všechny jejich desky si mùžete stáhnout i na jejich stránkách, kdy novinky jsou k dispozici ve stejný èas, kdy právì jejich desky vychází v klasickém formátu i u vydavatelství. Že to funguje svìdèí i fakt, že pøi tomto postoji se jejich první deska prodala ve více jak 7 000 kusech. Vaši podporu si prostì toto nové album, kdy CD verze je provedena v sympatickém digipacku, rozhodnì zaslouží!

Defiance, Ohio.
No Idea
 
[104kb][97kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd