webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 07 | 2006 - 09:18 - reactions: 0) Banan
GRIDE / LYCANTHROPHY split 7"
(Insane Society)

Oooh! Dámy a pánové držte si klobouky, pojedeme z kopce. A pojedeme tak rychle a budeme tak køièet, že se možná poserete. Dvì provaøené a èím dál tím lepší extrémní smeèky na jednom asfaltu v režii Barváka a ani jedna se s tím fakt nepáøe. Prostì do vás našijou naprosto BEZ SLITOVÁNÍ!
První jsem dával stranu Lycanthrophy a jestli jsem je minule chválil za velký krok kupøedu, tak teï je to pøímo trojskok. Za prvé má jejich nahrávka mnohem lepší zvuk než v pøedchozích pøípadech a pak je taky okamžitì slyšet, co dìlá s projevem kapely to, když pravidelnì zkouší a hraje koncerty. Jsem pøesvìdèen, že právì tohle je dùvod, proè jsou Lycanthrophy na téhle desce tak dobøí, mnohem víc sehraní a disponující energií, která tam døíve nebyla nebo jí nebylo tolik. Šest zásekù sekyrou do hlavy, z nichž mùj nejoblíbìnìjší je 'Spalte mosty minulosti' s parádní, témìø thrashovou kytarou, která rdousí vše živé i ve všech ostatních skladbách. Tohle je prostì extrémní hardcore se zdravou porcí grind coru, který je navíc korunován skuteènou královnou. Ano, Zdíšin vokál je naprostý masakr a žene, už tak dost nasranou muziku, bièem kupøedu naprosto nemilosrdnì a já smekám! Texty se zabývají sociální tématikou, odcizením a souèasnou politickou situací a jsou dobøe napsané a tentokrát i otištìné v bookletu, což je fajn. Celkový dojem z téhle strany je rozhodnì pozitivní a myslím, že fanoušci Lahar, Hellnation nebo Catheter budou chrochtat blahem. Jen tak dál!
Tak a Gride. Moje srdcovka a spolu z Co-Ca jednoznaènì nejoblíbìnìjší kapela nìkolika posledních let, minimálnì, co se týká našich konèin. Hned první, co vás praští po palici, je zvuk ze studia Šopa (to sedí). Silnej a nabroušenej jako dýka! Tohle byla myslím skvìlá volba. Hudebnì jsou pak Gride zase o kousek dál, než na poslední desce a pøesto, že už to nìjaký ten pátek není jen závod v rychlosti (i když i staré nahrávky miluju!), tady znovu pøibylo naléhavosti a emocí a celá nahrávka má doslova devastující úèinek. Skvìle nakombinované ultrarychlé pasáže, které se ve vteøinì zlomí v masakrální støední tempo s drtícím kytarovým riffem a hned zase zpátky. Ale - a teï pozor - bez jakéhokoliv náznaku køeèovitosti nebo krkolomnosti. Vše do sebe zapadá naprosto dokonale a výsledek je impozantní. Impozantní je i Inyho vokál, který už taky jen nevøeští, støídá více poloh a barev hlasu a pøesto je to poøád SICK! Tím je mozaika dokonána a mùžete se jen kochat. Intro ze Saxány vládne a texty a celkový komentáø od Inyho by si zasložili samostatný rozbor. Vše je podáváno s takovou dávkou osobní inteligence, nadhledu, pøehledu a vlastní invence, že bude chtít na vlastní pokusy nìco sdìlit okamžitì rezignovat. Víc prozrazovat asi nemá cenu, prostì si to kupte. Já jsem rozhodnì jeden z tìch, kteøí otáèí hlasitost do prava tak, jak nejvíc je to možné! Naprosto bezchybná práce! THRASH TILL DEATH!

www.gride.wz.cz
www.lycanthrophy.wz.cz
www.insanesociety.net
 
[110kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd