webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 07 | 2006 - 17:53 - reactions: 0) Jirzophone
ANNALISE – Here´s to Hope
(No Idea records)

Hned po prvních taktech je jasné, že vydavatelství No Idea zase chtìlo trochu oživit svùj floridský stereotyp a vydala desku této britské kapele. Pìtièlenné mužstvo ANNALISE hraje pøedpisový ostrovní melo punk rock, který mùžeme pøirovnat ke kapelám vycházejících na Newest Industry/Boss Tuneage. Svižný základ hnaný bicími, které zkrátka celou kapelu ženou kupøedu a nedají ani na chvíli nikomu vydechnout. Melodický punk rock samozøejmì stojí na kytarách a tak zde lehký garážový sound obš?astòuje druhá kytara, která se snaží i o pøedpisové vybrnkávaèky. Svižnost a melodie je zde doplnìna i o lehký popový odér, zejména hned v druhé skladbì „The Causeway Rocks“ si na své pøijdou milovníci vokálù kapely STEREOLAB, i když zde dívèí líbezné zpìvy jsou vystøídány mužskými, ale i tak jim to nejde o nic hùø. A aby byl výsledek kompletní, samozøejmì po textové stránce se mùžeme tìšit pøevážnì na osobnì ladìné texty psané rukou vyzrálých hudebníkù a které také umocòují lehkou melancho náladu celého spolku jménem ANNALISE.

Annalise
No Idea
 
[105kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd