webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 08 | 2006 - 15:57 - reactions: 0) samuel
Ruined/Bloodred Bacteria split 7“EP
(W.I.F.A.G.E.N.A. Records/Mass-Suicide-Society)

Nìmecké vydavatelství W.I.F.A.G.E.N.A. records, za kterým stojí Ronny / Idiot Savant a MSS (label Berta / Bizzare X), vydali spoleènì split singl Ruined s Bloodred Bacteria. Ruined, jsou zdánlivì neznámá nìmecká skupina. Pokud napovím, že za mikrofonem najdete Mosh Freda (Kent Brockman, Mindflair), tak spousta z Vás bude mít asi jasno, kam asi bude jejich tvorba smìøovat. Neèekejte žádné velké inovace, vsadili na osvìdèenou kartu. Pomalejší tempa Lack Of Interest, doplnili údernými zpìvy Infest a výsledek je výborný! Ve svém stylu kvalita a pro Ruined velice vydaøený debut.

Bloodred Bakteria, také z Nìmecka, je oproti svým kolegùm již pomìrnì „ostøílená“ skupina. V sestavì najdete Jana AG (Agathocles), chcete-li tedy slyšet známé jméno. Na svém kontì mají Bloodred Bacteria samostatný singl, split s Total Fucking Destruction a Agathocles, split CD se SWARRRM, 7 MINUTES OF NAUSEA, ABSCESS. Pøispìli také na spoustu kompilací, napøíklad „D.R.I. Tribute Compilation“ CD. Hudebnì èekejte mix grindcore s power violence. Lepší spoleèníky na tento singl bychom pro Ruined hledali tìžko. Stylem i atmosférou.

Deska vyšla ve velice pìkném malovaném obalu, na kterém najdete všechny potøebné informace. Šokujícím by se na první pohled mohl jevit použitý citát v RUINED èásti. Je to známá vìta od Adolfa Hitlera a jeho ministra propagandy Goebelse, kteøí øíkali, ... stokrát opakovaná lež se stává pravdou ... (volnì pøeloženo). Pokud se nad ním zamyslíme, uvìdomíme si, že pøísloví bylo a stále je aplikováno v praxi. Mìlo by nás to nìkam smìøovat. Víme, kdo citát napsal a i to by nám mìlo pomáhat pøi každodenním otevírání oèí. Je potøebné vidìt, kolik lidí se v naší souèasné politické scénì, chová podobnì dogmaticky. Každý den je pronášena spousta „neprùhledných“ výrokù se stejnou vážností. Bohužel se nad nimi mnohdy ani nepozastavíme. O notoricky známém Jirkovi, který bydlí za „velkou louží“, se nejspíš ani nemá cenu zmiòovat. Otázka zní, do jaké míry nás šokuje citace diktátora, který je svým šílenstvím známý a své myšlenky se snažil uvést do praxe, ve srovnání s citací politika, který na svém jménu zatím pracuje? A je víc takových, jejichž výroky jsou podobnì nebezpeèné. Další rozebírání je naprosto zbyteèné, protože to je téma na jiné zamyšlení.

Kvalitní kapely a povedený titul na aktivních D.I.Y. labelech. Doporuèuji! (S)

W.I.F.A.G.E.N.A. Records
Bloodred Bakteria MySpace
Bloodred Bakteria www
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd