webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(15 | 08 | 2006 - 22:35 - reactions: 0) Jirzophone
AGAINST ME! – Americans Abroad!!! Live in London!!!
(Fat Wreck)

Asi tìžko najdeme vhodnìjšího kandidáta pro natoèení živáku než floridský AGAINST ME!, kteøí poslední roky jsou vlastnì v jednom kuse na turné a dny nepoèítají na ty, kdy hrají koncerty, ale na ty, kdy jsou doma a tìch podíváte-li se na rozpis jejich koncertù je nìjak podezøele málo. A aby nevyšli ze cviku stihnou krom regulérních veèerních koncertù ještì odpoledne strávit hraním akustických setù v lokálním obchodì s deskami. O tom že AGAINST ME! jsou hlavnì koncertní kapelou potvrdí nejen návštìvníci jejich koncertù, ale také majitelé famózního DVD „We´re never going home", které musí pøesvìdèit každého o tom, že to AM! na pódiu zkrátka a dobøe - umí. Jak již název tohoto alba napovídá jedná se o záznam koncertu v Londýnì, který probìhl letos na jaøe v rámci jejich UK turné spoleènì s Murder By Death a No Choice. Pøed pøipraveným publikem, které dokáže kapele vypomoct v refrénech, kapela odehraje 17 válù, kdy hlavní munici tvoøí poslední dvì alba a aby došlo i na nìjakou tu atraktivnost, skladba „Americans Abroad“ si zde odbyla svoji premiéru. Zapomeòte na všechny šumáky co máte doma nahraný na kazetách, tady jde o pìknì libovouèký zvuk, kdy o finální mix se postaral J.Robbins. Ano ten pán, která má na svìdomí ten zásadní pøevrat kapely, který posunul AGAINST ME! s jejich poslední deskou zase trošku jinam, zkrátka jejich punkové období ve kterém najdete mix The Clash (reggae odér nahraï pitralonem s pøíchutí country a folku) a tøeba Avail jednoduše více „elektrifikoval“. Obal bukletu si vzal do parády dvorní malíø vydavatelství No Idea Steak Mtn., který s jeho vrozeným vtipem se trochu otøel o ty zrcadlové obrazce, kterými se pyšní kapely jako Isis, Red Sparowes a spol. Co se týká bookletu samotného, tak vnìm si moc nepoètete zato je pøipravena bohatá foto nálož z londýnského koncertu, kdy nechybí i oblíbená soutìž najdi pìt rozdílù, které mùžete hledat na fotkách poøízených pøed a po koncertì. Na své si pøijdou i milovníci pohyblivých obrázku, pro které je pøipraven video bonus s živým provedením skladby Problems. Album Americans Abroad!!! tak uzavírá jednu kapitolu AGAINST ME! na vydavatelství Fat Wreck a pøed nimi teï èeká level èíslo 2 a to album na majoru pod hlavièkou Siren, takže uvidíme kdo z koho.

Against Me!
Fat Wreck
 
[181kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd