webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(20 | 08 | 2006 - 23:36 - reactions: 0) ivan
Panic - Circles
(Reflections Records)

Panic jsou zpátky sami se sebou, s novou deskou a právì dokonèeným turné s Guns Up!, který nìkteøí z vás zaregistrovali (ti, kteøí mají rádi tìlo na tìlo a ne tupej pohled na bednu) na nedávným koncertì na 007. Zásadní zmìny se nekonají, i když oproti 'Dying For It' na Bridge 9, který bylo zbìsile rychlý, je 'Circles' víc uvolnìný, položený do støedních temp a okoøenìný rock'n'rollem. Hned úvodní Rise je hit jak prase, kterej nenechá jednoho pizza makera v klidu. V refrénu vysbíráte všechny drobný raz dva a v mezièase na vás mrkne líbezný sólo. Sklidnìní všech bouølivákù pøichází hned s druhou Ramparts a tøetí Shadow Park, ve kterejch dominuje basa a mohutný refrény. Teï už víme Garethe Evansi, proè je máš tak rád. Familia a láhev láku v øece. Druhá strana se rozjíždí pohotovì s Hello Young Lions a Elvisem, kterej žije a vzápìtí vás Gibby, kterej dodneška leží v žaludku nìkterejch nìmeckejch P.C. kids, pøesvìdèí, že to celý není jen o kytarách. Závìreènej sprint The Wolves Circle the Wolves dá sice zabrat, ale jelikož celej opus netrvá víc než 12 minut, podaøí se i plesnivcùm dosprintovat závìreèný drážky kotouèe. Na old school hard core hnanej na 45 maj Kruhy maximálnì vyvonìnej obal a celkovej pozitivní dojem vybouchá zbytky hoven z vašich propocenejch vansek.

www.myspace.com/panic
www.reflectionsrecords.com

Vinyl verze 'Circles' je k dostání u Damage Done.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd